หอฯระนองยกมือเชียร์"เปิดประเทศ"ปลุกเชื่อมั่นธุรกิจ

16 ต.ค. 2564 เวลา 8:05 น. 84

ประธานหอฯระนองชูมือเชียร์"เปิดประเทศ" ชี้เป็นสัญญาณบวก ปลุกความเชื่อมั่นผู้ประกอบการให้วางแผนธุรกิจได้ จังหวัดตั้ง 8 คณะทำงานเร่งเตรียมความพร้อม รองรับ"เกาะพยามคอนเน็ก" 1พ.ย.นี้ 

นายพรศักดิ์  แก้วถาวร  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  

นายพรศักดิ์  แก้วถาวร  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงคำประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ว่า  การส่งสัญญาณที่ชัดเจนของนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนการจ้างงาน จัดเตรียมเงินทุน และวางมาตรการทางสาธารณสุขล่วงหน้าได้   

ขณะนี้จังหวัดระนองได้เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ทั้งการท่องเที่ยว  การลงทุน และการค้าชายแดน  ที่ผ่านมาจังหวัดระนองมีการเตรียมแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเวลานี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งประชุมหารือกัน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดการท่องเที่ยวดังกล่าว

  หอฯระนองยกมือเชียร์"เปิดประเทศ"ปลุกเชื่อมั่นธุรกิจ

  หอฯระนองยกมือเชียร์"เปิดประเทศ"ปลุกเชื่อมั่นธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวนำร่อง "พื้นที่สีฟ้า" (Blue Zone) จังหวัดระนอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานชุมพร สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระนอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนองและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม 

ผู้ว่าฯระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการเปิดพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยกำหนดการเปิดพื้นที่นำร่อง "พื้นที่สีฟ้า" เกาะพยาม จังหวัดระนอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

  หอฯระนองยกมือเชียร์"เปิดประเทศ"ปลุกเชื่อมั่นธุรกิจ
จังหวัดระนองได้จัดทำคำสั่งตั้งคณะทำงาน  8 คณะ  ดังนี้  1.คณะกรรมการอำนวยการ 2.คณะทำงานกระจายวัคซีน 3.คณะทำงานด้านการเผชิญเหตุ 4.คณะทำงานพัฒนาการพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องเกาะพยาม 5.คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 6. คณะทำงานรักษาความสงบเรียบร้อย 7.คณะทำงานกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 8.คณะทำงานควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดระนอง โดยที่ประชุมได้มอบหมายคณะทำงานแต่ละคณะได้ประชุม เพื่อเตรียมการดำเนินการในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวต่อไป

นอกจากนี้จังหวัดระนอง ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ได้มีมติมาตรการผ่อนคลายเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมที่มีรวมกลุ่มจากไม่เกิน 50 คน เป็น 100 คน ประชาชนสามารถออกนอกเคหสถานได้ไม่จำกัดเวลา สถานประกอบการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์ มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ตลาด ร้านเสริมสวย แหล่งน้ำสาธารณะ เปิดได้ไม่จำกัดเวลา 

เงื่อนไขของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะพยาม และทำกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลในหมู่เกาะต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรการจองจังหวัดระนอง  ซึ่งปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่พัก ร้านค้าและแรงงานต่างด้าว แล้ว จำนวน 430  ราย รวมจำนวนผู้ฉีดวัคซีนปัจจุบัน บนเกาะพยาม 819 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของประชากรบนเกาะพยามทั้งหมด  

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องให้ความรู้ และสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงานราชการ ในการขอรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัย SHA (Amazing Thailand Safety and Healty Administration ) ได้ที่ทำการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง , ททท.สำนักงานจังหวัดชุมพร

แท็กที่เกี่ยวข้อง