"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

08 ต.ค. 2564 เวลา 2:38 น. 283

จังหวัดระนองพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ ไม่จำกัดเวลาในการเดินทาง รวมกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 100 คน และอนุญาตให้หลายกิจการเปิดได้ตามปกติ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข นับถอยหลังเปิดเมืองรับท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้  ทั้งโครงการเกาะพยามคอนเน็ก (PHAYAM CONNECT) และคนไทยเที่ยวระนอง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 57/2564 โดยมี นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม 

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานยอดผู้ติดเชื้อประจำวัน จำนวน 30 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 8,921 ราย รักษาหาย 7,925 ราย เสียชีวิตสะสม 99 ราย สำหรับยอดการฉีดวัคซีนจังหวัดระนอง ปัจจุบันมียอดฉีดวัคซีนรวม 240,376 โดส ครอบคลุม ร้อยละ 54.97 เทียบกับฐานประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง  

ที่ประชุมยังมีวาระพิจารณามาตรการจังหวัดระนอง โดยมีมติผ่อนคลายกิจกรรมการรวมกลุ่ม เดิมกำหนดไม่เกิน 50 คน กำหนดใหม่เป็นไม่เกิน 100 คน ประชาชนพื้นที่ระนองสามารถออกนอกเคหสถานได้ไม่จำกัดเวลา ในส่วนของสถานที่ต่าง ๆ อนุญาตให้เปิดได้ตามมาตรการ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ , ซุปเปอร์มาเก็ต, ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมชน ตลาดน้ำ ตลาด , ร้านเสริมสวย, แหล่งน้ำสาธารณะ เปิดได้ไม่จำกัดเวลา 

ส่วนบ่อน้ำร้อน ภายในอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานฯ โรงหนังเปิดได้ไม่เกิน  21.00 น. ไม่เกิน 100 คน เปิดสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส หรือลักษณะที่คล้ายกันไม่เกิน 21.00 น. เปิดหัวอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น , ภูเขาหญ้า การจัดกิจกรรมดำน้ำ และกิจกรรมสันทนาการในทะเลได้ตามมาตรการ และต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

ในส่วนมาตรการด้านแรงงานต่างด้าว /มาตรการทางเรือ/แพปลา ยังคงไว้ตามคำสั่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มีผลวันที่ 9 ตุลาคม 2564 โดยให้รอคำสั่งจังหวัดอย่างเป็นทางการ 

โครงการพยามคอนเน็ก (PHAYAM CONECT) เริ่มเปิดดำเนินการ 15 ตุลาคม 2564 หัวใจหลักคือ ความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีมาตรการคือ การเข้าพื้นจังหวัดระนองให้ปฎิบัติตามมาตรการในคำสั่งจังหวัดระนอง 

ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะพยาม 1.ใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน และ 2.มีใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.มาจากปลายทาง หากกรณีไม่มีผลตรวจ รพ.ระนอง จะดำเนินการจัดสถานที่ให้เป็นการเฉพาะให้ที่ลานแดง ตรงข้าม รพ.ระนอง ทั้งนี้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

สำหรับการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เกาะพยาม ทางสาธารณสุขระนอง รพ.ระนอง ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 80-90 % และจะลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ในมูลนิธิ พอ.สว อีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นี้ 

ที่ประชุมยังพิจารณาอนุญาตให้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 ในช่วงระหว่าง 9 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยให้มีผู้ชมไม่เกิน 100 คน (ตามมาตรการผ่อนคลายของจังหวัด) และผู้เข้าชมต้องมีใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. 

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

อนุญาตให้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการดำรงชีพต่อไปได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 นักท่องเที่ยวใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวเกาะพยาม คือ 1.ใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน และ 2.มีใบรับรองผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. มาจากปลายทาง ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ ศรชล. เจ้าท่าภูมิภาค และตำรวจท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว สัญชาติฟิลิปปินส์ จำนวน 1 ราย ซึ่งเดินทางเข้าระนอง ตั้งแต่ 7 กันยายน 2564 เพื่อยื่นขอทำงานกับนายจ้าง มูลนิธิ มาริสท์เอเชีย อ.เมืองระนอง โดยผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อโควิด-19 มอบสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

ประเด็นการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนของระนอง ประมาณ 12,000 คน ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จ 15 ตุลาคม หลังจากเก็บตกครบทุกกลุ่ม จะเริ่มในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบ โดยที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้มีการฉีดวัคซีนในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในระนอง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบการทำงานที่ถูกต้อง จำนวนสัดส่วนของแรงงานต่างด้าว ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ทางจังหวัดได้รับจัดสรร มอบให้นายจ้างผู้ประกอบการรวบรวมรายชื่อส่ง สสจ.ระนอง เพื่อประสาน รพ.ระนอง ไม่รับ walk in 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมกล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยอดการติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดระนองมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ เนื่องจากจังหวัดรอบๆ ระนองยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

"ระนอง"คลายล็อกทยอยเปิดเมือง 15ต.ค.รับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ 

ดังนั้น การที่จังหวัดได้มีมาตรการผ่อนคลายก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจปากท้อง ควบคู่กับการรับมือโควิด-19 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเช่นเดิม โดยเฉพาะภาคเอกชนต้องเคร่งครัดตามมาตรที่ทางจังหวัดกำหนด  มอบนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ กำชับเรื่องด่านในหมู่บ้านชุมชน ให้สอดรับกับระนองโมเดล เนื่องจากยกเลิกจุดตรวจจุดสกัดทั้ง 5 จุดแล้ว 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวระนอง ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง