‘ระนอง-อุดรฯ’ พร้อม ขอนำร่องเปิดเมือง1พ.ย.

10 ต.ค. 2564 เวลา 7:06 น. 953

ภูมิภาคเร่งสุดขีดเตรียมความพร้อมรับแผนเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ “ระนอง” ประชุม 6 คณะทำงาน ติดตามผลการปฎิบัติ เพื่อให้ทันเปิด “เกาะพยามคอนเน็ก” 1 พ.ย.นี้ ด้านอุดรธานีโอดแผนศบค.ใหญ่ให้เปิด1 ม.ค.2565 ช้าไป ขอนำร่อง“อุดรแซนด์บ็อกซ์” 6 อำเภอก่อน

มติครม.กำหนดไทม์ไลน์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวเป็นขั้นตอนอีก 3 ระยะ โดยจะเปิดได้เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไปนั้น จังหวัดต่าง ๆ เร่งเตรียมทำแผนเตรียมความพร้อม การกลับมาเปิดกิจการเพื่อฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็ว

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการท่องเที่ยวพยาม (PHAYAM CONNECT)

วันที่ 5 ต.ค. 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการท่องเที่ยวพยาม (PHAYAM CONNECT) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเปิดการท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง ตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวรับชาวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว (พื้นที่สีฟ้า) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมกับตรัง สตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช

 จังหวัดระนองได้ตั้งคณะทำงาน 6 คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเที่ยวเกาะพยามดังกล่าว ประกอบด้วย 1) คณะทำงานกระจายวัคชีน 2) คณะทำงานด้านการเผชิญเหตุ จัดทำและดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยว 3) คณะทำงานพัฒนาการพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องเกาะพยาม เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่

‘ระนอง-อุดรฯ’ พร้อม ขอนำร่องเปิดเมือง1พ.ย.

‘ระนอง-อุดรฯ’ พร้อม ขอนำร่องเปิดเมือง1พ.ย.
 4) คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 5) คณะทำงานรักษาความสงบเรียบร้อย 6) คณะทำงานควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จังหวัดระนอง ให้ได้ตามมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ของสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดระนอง

ทั้งนี้ เมื่อ 24 ก.ย.2564 จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกาะพยาม เพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ประชาชนผู้ประกอบการที่พัก ร้านค้า ชาวมอร์แกนและแรงงานต่างด้าว จำนวน 430 ราย รวมจำนวนผู้ฉีดวัคซีนปัจจุบันบนเกาะพยาม 817 คน คิดเป็น 94.12% ของประชากร บนเกาะพยามทั้งหมด

พร้อมทั้งมอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดทำหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ รวม 7 หลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้ยกระดับการดำเนินการของตนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสุขภาพ (SHA)

‘ระนอง-อุดรฯ’ พร้อม ขอนำร่องเปิดเมือง1พ.ย.

‘ระนอง-อุดรฯ’ พร้อม ขอนำร่องเปิดเมือง1พ.ย.

ส่วนจังหวัดอุดรธานีที่ศบค.ชุดใหญ่กำหนดให้เปิดเมืองในวันที่ 1 ม.ค.2565 นั้น ผู้ประกอบการในพื้นที่เห็นว่าช้าเกินไป เนื่องจากผลกระทบการระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องปิดกิจการไปเป็นจำนวนมาก ขณะนีการระบาดมีแนวโน้มดีขึ้น และในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมการเปิดเมืองเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไว้พร้อมแล้ว จึงขอให้ทบทวนร่นเวลาการเปิดเมืองให้เร็วขึ้นตามแผน “อุดรแซนด์บ็อกซ์” ที่เสนอกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลพิจารณาแล้ว

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย ประธานหอการค้าภาคอีสาน และประธานอาสุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้อุดรธานีได้จัดทำเอกสารคู่มือแผนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน (SOP:Standard Operation Procedure) เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข และศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งได้เสนอแผน“UDON Sand box plus” เปิดรับนักท่องเที่ยววันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย

โดยหากได้รับความเห็นชอบ จะสามารถระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ตามเป้าหมาย 70-80% และพื้นที่เตรียมพร้อมไว้รองรับแล้ว หากไม่ทันอาจเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนธ.ค. 2564 นี้ เพื่อให้ทันงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

ทั้งนี้ อาจนำร่องใน 6 อำเภอ คือ อ.เมืองอุดรธานี กุมภวาปี หนองหาน น้ำโสม นายูง และประจักษ์ศิลปาคม ก่อน สำหรับ 3 ภาคธุรกิจ คือ ด้านการค้าการลงทุน จากที่อุดรธานีเป็นศูนย์กลางของลุ่มน้ำโขง และต้องติดตามแผนเปิดเมืองของลาวที่จะเริ่มเดินรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว 2 ธ.ค.นี้

ด้านการรักษาพยาบาล รับผู้ต้องการมารับการรักษาพยาบาลที่อุดรธานี และด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่มาสมรสกับชาวอุดรธานี ซึ่งจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของพื้นที่ที่บอบชํ้าให้กลับมาขับเคลื่อนได้

‘ระนอง-อุดรฯ’ พร้อม ขอนำร่องเปิดเมือง1พ.ย.

หน้า 11 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,721  วันที่ 10-13 ตุลาคม พ.ศ.2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง