“เจียไต๋”จับมือ “สยามคูโบต้า” ลุยยกระดับนวัตกรรมเกษตรไทย

29 ก.ย. 2563 เวลา 11:10 น. 179

เจียไต๋-สยามคูโบต้า สองผู้นำธุรกิจภาคเกษตรไทย ประกาศความร่วมมือพัฒนาโมเดลนวัตกรรมและโซลูชั่นยกระดับการปลูกพืชผักครบวงจร

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน (29 ก.ย.2563)ว่า  บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดได้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการยกระดับองค์ความรู้ และนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชผัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเพาะปลูกของไทย สร้างประโยชน์แก่เกษตรกร และธุรกิจภาคเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกพืชผักอย่างครบวงจร

 

ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของทั้งสององค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ และส่งเสริมเกษตรกรไทย ตลอดจนผู้บริโภคให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงผนึกกำลังเพื่อสร้างนวัตกรรมในการเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตร สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทย

 

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เจียไต๋ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ในการเพาะปลูกพืชผักตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ในการเกษตร ตลอดจนการวางแผนระบบต่างๆ เพื่อการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนโรงคัดแยกบรรจุ เพื่อคงคุณภาพและลดการสูญเสียผลิตผล ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด ที่จะเกิดประโยชน์กับทั้งเกษตรกรให้สามารถควบคุมการผลิตได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งส่งต่อไปสู่ผู้บริโภคได้รับประทานพืชผักที่สดใหม่ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม

 

“เจียไต๋”จับมือ “สยามคูโบต้า” ลุยยกระดับนวัตกรรมเกษตรไทย

 

ในขณะที่สยามคูโบต้าจะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรด้านการเพาะปลูกพืชผัก ประยุกต์เป็นองค์ความรู้และโซลูชั่นทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยทั้ง 2 บริษัทจะจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปยังพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ รวมถึงส่งต่อโซลูชั่นทางการเกษตรที่ครบวงจรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และผลักดันภาคการเกษตรของไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

 

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า นับเป็นอีกขั้นสู่ความสำเร็จในการพัฒนาการเกษตรของไทย รวมถึงเป็นการเปิดศตวรรษใหม่สู่ปีที่ 100 ของเจียไต๋ บริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งอย่างบริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกัน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้การเกษตรของไทยสามารถทัดเทียมนานาประเทศได้ โดยเราเชื่อว่า การผนึกกำลังในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของวงการเกษตรไทย เกิดเป็นโมเดลโซลูชั่นทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สร้างประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร อีกทั้งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ตลอดจนนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

 

“เจียไต๋”จับมือ “สยามคูโบต้า” ลุยยกระดับนวัตกรรมเกษตรไทย

                                 มนัส  เจียรวนนท์

 

ด้านนายสมศักดิ์  มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความท้าทายในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย เพื่อยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้มีศักยภาพ เจียไต๋และสยามคูโบต้า ต่างมีเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการยกระดับองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชผักอย่างมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น จึงได้นำมาสู่จุดเริ่มต้นของความร่วมมือของ 2 พันธมิตรภาคธุรกิจด้านการเกษตร

 

“เจียไต๋”จับมือ “สยามคูโบต้า” ลุยยกระดับนวัตกรรมเกษตรไทย

                                   สมศักดิ์  มาอุทธรณ์

 

“สำหรับการให้ความร่วมมือของสยามคูโบต้าในครั้งนี้ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตร และโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญของเจียไต๋ ในด้านองค์ความรู้ กระบวนการวางแผนเพาะปลูกพืชผักอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตถึงมือผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่ดี เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการเกษตรของไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป”

 

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์เจียไต๋ www.chiataigroup.com และเว็บไซต์สยามคูโบต้า www.siamkubota.co.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สยามคูโบต้าหนุน 6 สตาร์ตอัพเกษตร

เจียไต๋ ส่งนวัตกรรมโฮมการ์เด้นโฉมใหม่บุกตลาดฟิลิปปินส์

เจียไต๋หนุนแผน”ปลูกผักสวนครัว” แจกเมล็ดพันธ์ุ5แสนซอง