7 พฤษภาคม 2021

จี้รัฐเลิกโควตา10% สกัดทุนฮุบที่เกษตร

12 Jul 2019 06:30 น.
อ่าน 2,144 ครั้ง

จี้รัฐเลิกโควตา10%  สกัดทุนฮุบที่เกษตร

ท้องถิ่นจี้กรมโยธาฯยกเลิกพื้นที่โควตา 10% พื้นที่สีเขียว พัฒนาเชิงพาณิชย์ อบต.บางโฉลงเผยผัง ปากนํ้าเอื้อทุนใหญ่ หลังวุ่นหนักกรณีเซ็นทรัลวิลเลจ เผยเหลืออีก 6-7 แสนตร.ม. รอขึ้นโครงการ หวั่นชาวบ้านหมดสิทธิปลูกบ้าน

จากข้อร้องเรียนของบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ หรือ ทีโอที กรณี “เซ็นทรัลวิลเลจ” ก่อสร้างโครงการเอาต์เลต 100 ไร่ บนพื้นที่สีเขียวหรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ในเขตท้องที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ส่อขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการนั้น

ในเวลาต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง (อบต.บางโฉลง) ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่อง จากผังเมืองให้อำนาจพัฒนากิจการรองบนพื้นที่สีเขียว ในสัดส่วนพื้นที่โควตา 10% ของบล็อกโซน อย่างไรก็ตาม แม้ท้องถิ่นเห็นว่า ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในวงกว้าง กระทั่งประชาชนคนพื้นที่อาจไม่สามารถขออนุญาตปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองได้ เนื่องจากกลุ่มทุนจับจองยื่นเรื่องพัฒนาจนเต็มพื้นที่ และแม้ที่ผ่านมา อบต.บางโฉลงได้เสนอให้ยกเลิกพื้นที่โควตา แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผล

 

บิ๊กทุนจับจองพรึบ

แหล่งข่าวจากอบต.บางโฉลงอธิบายว่าปัจจุบันพื้นที่โควต้า 10% ของพื้นที่สีเขียวรายบล็อกโซน (ก.1-ก.10) ตามผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 (บังคับใช้จริงเดือนกุมภาพันธ์ 2557) ในเขตท้องที่ตำบลบางโฉลง หมู่ที่ 5 ยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นขออนุญาตพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อีกประมาณ 6-7 แสนตารางเมตร หลังมีนักลงทุนต่างถิ่นยื่นใช้ประโยชน์จำนวนมากแล้วอย่าง กลุ่มเซ็นทรัล และบริเวณด้านในไม่ติดถนน บางนา-ตราด มีบริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่สร้างบ้านจัดสรรขาย อาทิ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บมจ.ลลิล ฯลฯ ส่วน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางโฉลงอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. อื่น ไม่ ทราบว่ามีพื้นที่โควตาเหลือเท่าใด

แม้พื้นที่สีเขียวยังมีผู้ยื่นขออนุญาตไม่เต็มโควตา 10% แต่พื้นที่ที่เหลืออยู่น่าจะอยู่ในมือนายทุนเกือบทั้งหมดแล้ว เพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นโครงการเท่านั้น สิ่งที่ท้องถิ่นกังวลมากที่สุดคือ ชาวบ้านเจ้าของที่ดิน ที่ยังทำการเกษตร หากต้องการปลูกสร้างอยู่อาศัย อาจจะไม่ได้รับอนุญาต หากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โควตาเต็ม 10% ขณะพื้นที่โดยรอบบริเวณที่ตั้งโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ พบว่า ส่วนใหญ่ยังสภาพเป็นบ่อปลา บ่อกุ้ง ของเกษตรกร ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเนื่องจากพบว่าดินจากโครงการสไลด์ลงไปในลำรางสาธารณะ คลองโสน จึงกลายเป็นประเด็นสร้างอาคารบุกรุกลำรางสาธารณะ

 

จี้ยกเลิกที่โควตา

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา อบต.บางโฉลงและ อบต. ใกล้เคียงอื่นได้เรียกร้องให้ ยกเลิก พื้นที่โควตา หรือขอเพียงกำหนดพื้นที่โควตาเฉพาะ ที่ดินแต่ละแปลงของตนเองให้แบ่งพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ แต่ปรากฏว่า องค์ การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  (อบจ. สมุทรปราการ) ยังใส่พื้นที่โควตา 10% ตามบล็อกโซนเข้ามาเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม อบต.บางโฉลงเพิ่งก่อตั้งได้ไม่กี่ปี ทำให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า พื้นที่สีเขียว มีการอนุญาตใช้พื้นที่โควตาไปมากน้อยเท่าใด ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ ป้องกัน การอนุญาตเกินกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ประเมินว่า เรื่องพื้นที่โคว้ตา มีความสุ่มเสี่ยง ทั้งเจ้าพนักงาน การทุจริต และการสูญเสียพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน

 อ้างติดขั้นตอนกฎหมาย

“ฐานเศรษฐกิจ”สอบถามกรณี ไม่ยกเลิกพื้นที่โควตาพื้นที่สีเขียวในผังเมืองฉบับปี 2556 ซึ่ง อบจ. สมุทรปราการให้คำตอบว่า ตามข้อเท็จจริงไม่สามารถดำเนินการได้ง่าย เพราะต้องเข้ากระบวนการทางกฎหมาย มาตรา 26/1 แห่งพ.ร.บ. การผังเมืองพ.ศ.2558 แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบให้ตรวจสอบหลักข้อมูลสนับสนุนขอเปลี่ยนแปลงผังเมือง แล้วนำมาเสนอ ต่อคณะกรรมการ พิจารณาด้านผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกครั้ง อาทิ ความหนาแน่นประชากร, การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่, การก่อสร้างสาธารณูปโภครัฐ , นโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับผังเมือง, สภาพแวดล้อม เป็นต้น

ล่าสุด อบจ.อยู่ระหว่างประเมินผลการใช้ผังเมืองฉบับปัจจุบัน และพร้อมยกเลิกพื้นที่โควตา หากผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเดือนพฤศจิกายน 2562 กฎหมายการผังเมืองจะบังคับใช้ ทำให้การปรับ ปรุงผังเมืองทั่วประเทศ ต้องใช้เกณฑ์ เดียวกับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยนำค่า FAR (Floor Area Ratio) หรือ สัดส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินมาใช้คำนวณ ทำให้ที่ดินทุกแปลง มีมาตรการการพัฒนาในแบบเดียวกัน

สำหรับการพัฒนาในพื้นที่สมุทรปราการปัจจุบันยอมรับว่าแตกต่างจาก กทม. เนื่องจากใช้เกณฑ์ข้อกำหนดต่างกัน ทำให้ แนวรถไฟฟ้า สายสีเขียวใต้ จะเห็นคอนโดมิเนียมสูง ใหญ่ สร้างได้ 10 เท่าของแปลงที่ดิน เช่นเดียวกับพื้นที่เกษตรจะมี บ้านจัดสรร, ห้าง, เอาต์เลต แทรกตัวเกิดขึ้น

 

ทอท.ขอสีเขียวสร้างเมือง

ส่วนความคืบหน้า กรณี ทอท. ขอเปลี่ยนสีใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพื้นที่สีเขียว เป็นสีนํ้าเงิน ในกิจการของรัฐเนื้อที่กว่า 500 ไร่ แหล่งข่าวจากอบจ.สมุทร ปราการ ระบุ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนมาตรา 26/1 ตามกฎหมายผังเมือง หลังจากยื่นขอเข้ามาเมื่อ ปี 2560 โดยมีเป้าหมาย เพื่อนำพื้นที่สีเขียวพัฒนาเป็นเมืองอยู่อาศัย จำนวนมาก ให้กับพนักงาน อีกทั้ง ศูนย์การประชุม และ พื้นที่โหลดสินค้าขึ้นเครื่อง 

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,486 วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

● สาวปมลึก! ทอท.กลับลำยกเลิกคืนที่

● เซ็นทรัลดับเครื่องชนฟ้อง “AOT”

● เเบรนด์หรูสูญพันล้าน หวั่นศึกเซ็นทรัลวิลเลจลากยาว

● นายกฯสั่งเคลียร์ปมเซ็นทรัลวิลเลจ

● บิ๊กเซ็นทรัล บุกโครงการเคลียร์ปมทอท.” ปิดล้อม

● กพท.ยันเซ็นทรัลวิลเลจยังไม่ผิดกม.การบิน แต่ห้าม3กิจกรรมเสี่ยง

● เซ็นทรัลร้องนายก! AOT ปิดทางกระทบความเชื่อมั่นทุนต่างชาติ

● ตามคาด! "เซ็นทรัล"ฟ้องนายกฯ AOT ปิดทางเข้าสะเทือนภาพลักษณ์ประเทศ

● "เซ็นทรัล"ออกโรงกระทุ้งรัฐ เร่งหย่าศึก AOT

● "ทอท.-กรมทางหลวง"ใครมีสิทธิ์คุมทางเข้า!เอาต์เล็ตหรู เซ็นทรัลฯ (คลิป)

● สถาปนิกสยามตั้งโต๊ะอัดทอท.ป่วนสุวรรณภูมิซ้ำอีกดอกวันนี้

● 12 องค์กรวิชาชีพ รุมต้าน "หยุดแผน ทอท. ป่วนสุวรรณภูมิ"

● ปัดเอื้อประโยชน์"นิตินัย" แจงปิด"เซ็นทรัล วิลเลจ"ทำตามหน้าที่

● ทอท.-เปิดศึกเซ็นทรัล วิลเลจ กางเต้นท์ขวางประตู ห้ามรถเข้า-ออก

● ศึกช้างชนช้างปะทุยก 2 “ทอท.”ตามราวีเซ็นทรัล

● ศึกทอท.-เซ็นทรัลฯหลักฐานชัด! กรมทางหลวงคุมเบ็ดเสร็จถนนสุวรรณภูมิ

● ทอท.-เปิดศึกเซ็นทรัล วิลเลจ กางเต้นท์ขวางประตู ห้ามรถเข้า-ออก

● ศึกช้างชนช้างปะทุยก 2 “ทอท.”ตามราวีเซ็นทรัล

● ศึกทอท.-เซ็นทรัลฯหลักฐานชัด! กรมทางหลวงคุมเบ็ดเสร็จถนนสุวรรณภูมิ

● "ทอท.-กรมทางหลวง"ใครมีสิทธิ์คุมทางเข้า!เอาต์เล็ตหรู เซ็นทรัลฯ  (คลิป)

● จี้รัฐเลิกโควตา10% สกัดทุนฮุบที่เกษตร

● อบต.งัดโควตา พื้นที่เขียว10% ป้องเซ็นทรัล

● ทอท.เอาบ้าง...ขอเปลี่ยนสีผังผุดเมกะโปรเจ็กต์

● ทอท.”จี้สอบเซ็นทรัลวิลเลจสร้างรุกที่ราชพัสดุกระทบเขตการบิน

● เซ็นทรัล ยันสร้างเอาท์เล็ต ถูกกฎหมาย

● กพท.เคลียร์ปม! “เซ็นทรัล วิลเลจชี้ไฟเขียวก่อสร้างตั้งแต่ปี 61

● รุมยำคิงเพาเวอร์บิ๊กเนมผุดเอาต์เลตหรูล้อมสุวรรณภูมิ

● แฉทอท.สร้างอาคารบนที่เกษตร ขนาดใหญ่เกินผังเมืองกำหนด


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend