svasdssvasds

"ชาญศิลป์” มั่นใจเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทยวันนี้

19 พ.ค. 2564 เวลา 1:20 น.

"ชาญศิลป์” มั่นใจเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทยวันนี้ กลุ่มหุ้นกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมหนุน ล็อบบี้แบงก์-คลัง เปิดทางให้แปลงหนี้เป็นทุนต่อลมหายใจธุรกิจ ตั้ง 5 ผู้บริหารแผนฟื้นฟู

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มั่นใจว่า จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ในการโหวตแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ในการจัดประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ทำแผนฟื้นฟูได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้มาโดยตลอด และคิดว่า เจ้าหนี้ก็เข้าใจ การดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ย่อมดีกว่าการปล่อยให้การบินไทย
ล้มละลายแน่นอน 

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากการบินไทย กล่าวว่การประชุมเจ้าหนี้อีกรอบในวันที่ 19 พฤษภาคม 64 นอกจากผู้ทำแผนฟื้นฟูฯจะหารือกับเจ้าหนี้กลุ่ม 4 (กระทรวงการคลัง) เจ้าหนี้กลุ่ม 5(เจ้าหนี้สถาบันการเงิน) และกลุ่ม 6 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน) เพื่อเจรจาถึงแผนเพิ่มทุนและหาแหล่งเงินกู้ใหม่ 5 หมื่นล้านบาท รวมถึงการแปลงหนี้เป็นทุนแล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนฟื้นฟูฯได้หารือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่งเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

โดยมีข้อสรุปว่า ข้อเสนอที่จะให้การบินไทยลดทุนจดทะเบียนเหลือ 1 สตางค์เป็นไปไม่ได้และกระทรวงการคลังไม่เห็นด้วย และทางชสอ.ได้ยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟูอีกครั้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ไปแล้ว ใน 3 เรื่องหลัก และแสดงจุดยืนสนับสนุนแผนฟื้นฟูการบินไทย ได้แก่

1.เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกกลุ่มสามารถเลือกวิธีการรับชำระดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ใหม่ เป็นการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท โดยการแสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้ทำแผนได้ในปี2571 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในแต่ละรุ่น นอกจากนี้ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ก็สามารถเลือกวิธีการรับชำระดอกเบี้ยปี ที่ถึงปีที่ 3 ใหม่ เป็นการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาข้างต้น

2. การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนั้นได้กำหนดให้ผู้บริหารแผนศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการแยกหน่วยธุรกิจ

โดยเพิ่มเติมให้ศึกษาการบริการการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ และกำหนดให้รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการเจ้าหนี้ และคณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ภายใน 1 ปี หรือระยะเวลาอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ และคณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ หากผู้บริหารแผนเห็นชอบ ก็จะต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ

3. เสนอตั้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู

รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขแผนฟื้นฟูของธนาคารกรุงเทพฯ ที่ได้เสนอผู้บริหารแผน 2 คน คือ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายไกรสร บารมีอวยชัย ส่วนคณะกรรมการเจ้าหนี้ ทางกลุ่มสหกรณ์ฯจะเสนอรายชื่อ 3 คน รวมแล้วจะเสนอตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูรวมเป็น5คน

รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ผู้บริหารแผนเพิ่มเติม โดยต้องจัดให้คณะกรรมการเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาในสัญญาเช่า -เช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่มีผลผูกพันการบินไทย และยังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบิน-เครื่องยนต์ในฝูงบินตามที่คณะกรรมการเจ้าหนี้ หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ร้องขอ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติม

โดยให้ผู้บริหารแผนมีหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการ ความคืบหน้า ตลอดจนผลการดำเนินการขายสินทรัพย์รองตามที่กำหนดไว้ในแผน และให้ผู้บริหารแผนพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการเจ้าหนี้

"ชาญศิลป์” มั่นใจเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทยวันนี้ “กรณีดอกเบี้ยตั้งพัก ที่การบินไทยจะเปิดให้มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุนได้นั้น เพื่อความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ทุกราย การบินไทยก็จะให้สิทธิเหมือนกันหมด 

ประกอบกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่อยากให้การบินไทยเดินหน้าตามแผนและบริหารแผนก่อน และคงไม่มีใครอยากเห็นการบินไทยล้มละลาย ก็มีนัยยะที่เจ้าหนี้ก็เห็นว่า รัฐบาลมีท่าทีสนับสนุนแผนฟื้นฟูของการบินไทย” แหล่งข่าวกล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง:

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด