ระวังหูของเราดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ธ.ค. 2564 เวลา 5:22 น. 93

คอลัมน์ นอกกะลา

"ระวังหูของเราดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น"
                     หลวงปู่จันทร์ กุสโล ....