โรงพยาบาลนครปฐม เปิดลงทะเบียนหมอพร้อมฉีดวัคซีนโควิด สำหรับประชาชนทั่วไป

20 พ.ค. 2564 เวลา 9:38 น.26.3k

โรงพยาบาลนคปฐม เปิดลงทะเบียนหมอพร้อมฉีดวัคซีนโควิด สำหรับประชาชนเริ่มวันที่ 31 พ.ค. พร้อมเลื่อน

เพจรพ.นครปฐม เปิดเผยข้อมูลว่า โรงพยาบาลนครปฐม เปิดให้ลงทะเบียนหมอพร้อมฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป แล: 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้

สำหรับประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.64

ช่องทางการจอง

1. Line แล: application หมอพร้อม

2. Call center วัคซีน โควิด-19 รพ.นครปฐม 034-242262-6

(5 หมายเลข) ในวันราชการ ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.

3. สำนักงานบริหารเครือข่ายฯ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 1

ในวันราชการ ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.

4. ศูนย์บริการสารารณสุขเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

(ประปานาสร้าง และ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง)

5. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืององค์พระปฐมเจดีย์

6.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เข็มแรก เริ่มฉีด 7 มิ.ย. 2564

เข็มที่ 2 ห่างกัน ประมาณ 16 สัปดาห์

สถานที่ฉีดวัคซีน

1. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 2. องค์พระปฐมเจดีย์

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม

กรุณาจองล่วงหน้าในแอปฯหมอwร้อม

ล่าสุดโรงพยาบาลนครปฐม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดไว้ที่โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาล ขอย้ายจุดฉีดใน รพ.นครปฐม ไปที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา เนื่องจาก มีผู้จองวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่จองฉีดไว้แล้ว ให้มาฉีดในวันและเวลานัดเดิม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง