กพท.ย้ำเข้าเชียงรายไม่ถูกกักตัวต้องมีผลตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนแล้ว

20 พ.ค. 2564 เวลา 9:16 น.372

กพท.ย้ำผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นเครื่องบินเดินทางเข้าเชียงราย หากไม่มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีนครบหรือไม่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ต้องกักตัว 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือAntigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม

โดยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และหากผู้เดินทางไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

แต่หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ต้องกักกันตนเองอย่างเข้มข้นที่บ้านหรือที่พักอาศัย เป็นเวลา14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบิน จัดเตรียมหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง

ทั้งยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวเกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง