นครสวรรค์ เปิด 4 ช่องทางจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

20 พ.ค. 2564 เวลา 4:40 น.39.7k

จังหวัดนครสวรคค์ เปิด 4 ช่องทางจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่านช่องทางไหนบ้างเช็กที่นี่

สำนักงานประชาสัมพันธ์นครสวรรค์ ได้เปิดเผยว่า การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด จังหวัดนครสวรรค์ มีเป้าหมาย 7 แสน 5 หมื่นคน ที่เปิดรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ขอให้มั่นใจ คณะแพทย์และทางราชการ

จังหวัดนครสวรรค์ได้ระบุช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีโควิด ดังนี้

การจองฉีดวัคซีนในกรณีไม่สามารถจองผ่านแอป “หมอพร้อม”

จองผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหมายเลขโทรศัพท์ 056-219801 , 056-219830 , 056 -219838 และ 056-219862 ทุกวัน ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้บ้าน

จองผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่

-โรงพยาบาลปริ้นปากน้ำโพ โทร 056 000111

-โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กดสายด่วน 1254 ต่อ 45

-โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์ โทร 056 223600

-โรงพยาบาลร่มฉัตร นครสวรรค์ โทร 056 224266

ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยขณะนี้ เป็นการจอง กลุ่มเป้าหมาย รอบ 2 (อายุ 59 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง)

สำหรับ ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี เริ่มรับจอง/ลงทะเบียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง