svasdssvasds

ชาวตรัง เร่งแก้ปัญหาหญ้าทะเลตาย รอบเกาะลิบง

10 ต.ค. 2563 เวลา 20:00 น. 276

เพจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผย กรม ทช.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เร่งหาสาเหตุหญ้าทะเลตาย รอบเกาะลิบง

11 ตุลาคม 2563 เพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โพสต์ข้อความ พร้อมภาพบางส่วนของการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เรื่องหญ้าทะเลตาย บริเวณหาดตูบ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ใจความว่า จากข่าวในสื่อโซเชียล เรื่องหญ้าทะเลตาย บริเวณหาดตูบ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า สาเหตุมาจากการทิ้งตะกอนจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่านั้น


กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหากรณีดังกล่าว โดยเชิญกรมเจ้าท่า มารับฟังปัญหาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

เอสซีจี พัฒนานวัตกรรมทุ่นกักขยะ ดูแล 7 ชายฝั่งทะเล

เบรกหัวทิ่ม "อู่ต่อเรือ"สะพานปลาภูเก็ตกรมทรัพย์เรียกคืนที่ 

รู้จัก "อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล" ศักดา วิเชียรศิลป์ ขรก.สาวไส้นักการเมือง

 

นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง ทั้งชาวบ้าน ผู้แทนกรมเจ้าท่า ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง อาจารย์ จาก มทร.ตรัง ร่วมลงพื้นที่สำรวจหญ้าทะเลที่ตายในวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า หญ้าทะเลมีการขาดของใบและมีบางส่วนที่เสียหายโดยสิ้นเชิง แต่ก็มีบางส่วนที่เริ่มแตกกอใหม่

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ และ อาจารย์ จาก มทร. ตรัง ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า หญ้าทะเลตาย เป็นสาเหตุมาจากตะกอนจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่า ซึ่งทั้งสองหน่วยงานกำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาสาเหตุการตายของหญ้าทะเลอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินงานต่อไป กรม ทช. ขอนัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาจุดทิ้งตะกอนจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่า ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นี้ โดยเน้นที่ทิ้งตะกอนบนฝั่งเพื่อเป็นการระงับปัญหา และข้อสงสัยจากสาเหตุการตายของหญ้าทะเลที่มีมาจากโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่าต่อไป