svasdssvasds

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

09 มิ.ย. 2563 เวลา 4:15 น. 366

วันทะเลโลก 8 มิถุนายน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติดละสิ่งแวดล้อมย้ำ ภาครัฐ หรือนวัตกรรมเทคโนโลยี ฟื้นฟูสมบัติชาติที่สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวทางทะเลหลักแสนล้านกลับมาโดยลำพังไม่ได้ ทั้งหมดประชาชนต้องช่วย และพร้อมใจแก้พฤติกรรม เที่ยวอย่างมีอารยธรรม ดูแลธรรมชาติ ไม่สร้างขยะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สำหรับวันทะเลโลก 8 มิถุนายนของทุกปี ในปีนี้ ได้จัดงานใหญ่ ภายใต้ธีม Innovation for a Sustainable Ocean เพื่อกระตุ้นและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมหาสมุทรและทะเล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับมือองค์กรระหว่างประเทศ และพันธมิตรภาคเอกชน พร้อมปล่อยทุ่นกักขยะ7 พื้นที่ และยังจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากท้องทะเล ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว การดำรงชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างรายได้ปีละหลายแสนล้านในทางกลับกัน เราก็ทำร้ายทะเลไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียและการทิ้งขยะลงสู่สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจับสัตว์น้ำจนเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ วันทะเลโลก เปรียบเสมือนการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของทะเลและมหาสมุทร ธรรมชาติต้องการการดูแล การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องใช้ตามความจำเป็น และศักยภาพที่ธรรมชาติรองรับได้ การเว้นระยะห่างให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวและปรับสมดุลโดยธรรมชาติ

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

จะเห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 รัฐบาลได้มีมาตรการงดการเดินทางและปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่ง รวมถึงอุทยานแห่งชาติกว่า 140 แห่ง ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการได้ฟื้นฟูโดยธรรมชาติ พบสัตว์ทะเลหายากในหลายพื้นที่ เช่น ฝูงพะยูน เกือบ 20 ตัว โผล่ว่ายน้ำรวมฝูงกันออกหากินใกล้เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง หรือ ฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ มากกว่า 30 ตัว โผล่ขึ้นมาเล่นน้ำใกล้เกาะรอกฝูงฉลามวาฬ จำนวนมาก ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และ ฝูงฉลามหูดำ เข้ามาหากินที่หมู่เกาะพีพี และเกาะห้อง จ.กระบี่ และการวางไข่ของเต่ามะเฟือง เต่าตนุ พะยูนเข้ามาใกล้ชายหาดสวนสน จ. ระยองหลังไม่ได้พบนานนับสิบปี  

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

รวมไปถึงทรัพยากรปะการัง ที่มีการฟื้นฟูตัวเองหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมมนุษย์ที่สร้างการรบกวนต่อทรัพยากรธรรมชาติ

"ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชน “ผืนทะเลกว้างใหญ่มีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ขนาดเล็กจนตาเรามองไม่เห็น ไปจนถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างวาฬสีน้ำเงิน ซึ่งปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10,000 ตัว และอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยพบเจออีกก็เป็นได้การดูแลท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เพียงแค่เจ้าหน้าที่ภาครัฐคงยากที่จะดูแลได้หมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน รวมทั้งภาคเอกชน และทุกประเทศทั่วโลก ทะเลเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวกัน ผลจากการกระทำของเราสามารถส่งผลกระทบไปได้ไกลกว่าที่เราคิด เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือช่วยให้การจัดการปัญหาง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด คือ ปรับพฤติกรรมของเรา เพื่อส่งคืนทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สู่ลูกหลานเรา ต่อไป”

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันทะเลโลก ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรหลายองค์กร ได้แก่ UNDP, UNEP, สมาคมบลูคาร์บอน, บมจ. มันคงเคหะการ, ธุรกิจเคมิคอลล์ เอส ซี จี และมูลนิธิ TerraCycle Thai Foundation นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศ ที่ส่งเอกอัครราชทูต รวมถึง ผู้แทนสถานทูตประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยในงาน ยังจัดปล่อยทุ่นกักขยะพร้อมกัน 7 พื้นที่ ผ่าน VDO Conference พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน

สำหรับภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเช่น การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจสัตว์ทะเลหายาก ระบบพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์กับการเฝ้าระวังปะการังฟอกขาว การประยุกต์ใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจัดวางเป็นปะการังเทียม เป็นต้น ทั้งนี้ กรมพร้อมจะขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล และสานต่อการปฏิบัติงานตามพันธกรณีที่ประเทศได้ร่วมลงนามความตกลง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และยั่งยืน พร้อมส่งต่อให้เยาวชนรุ่นต่อไป

วันทะเลโลก ปรับพฤติกรรมคน แนวทางแก้ปัญหายั่งยืน