“ทอท.” ปลุก 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ รับแผนพัฒนา “สนามบินสุวรรณภูมิ”

06 พ.ค. 2567 | 01:00 น.

“ทอท.” เดินหน้าปรับแผนแม่บทพัฒนาสนามบิน 10 ปี เล็งเปิดประมูลต่อขยายอาคารผู้โดยสารตะวันออก เตรียมรื้อโปรเจ็กต์ South Terminal-ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก หวังยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร ขึ้นแท่นมาตรฐานการบินโลก

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่าปัจจุบัน ทอท. ได้มีการปรับแผนแม่บทในการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท. ระยะเวลา 10 ปี (2567-2577) ใหม่ เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถ สนามบิน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความ สะดวกสบายตามมาตรฐานการบินโลก

 

“เราคาดว่าแผนแม่บทจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ในต้นปี 68 ซึ่ง ในแผนก็จะทำให้รับทราบว่า ทอท. ควรจะลงทุนในโครงการส่วนต่อขยาย ด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ,โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal)และ โครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 2 (SAT-2) ต่อหรือไม่ ซึ่งหลังจากแผนแม่บทแล้วเสร็จจะดึง โครงการที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดมาออกแบบ โดยจะใช้ระยะ เวลาการออกแบบ1ปี คาดว่าไม่เกินกลางปี 69 จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้”
 

นายกีรติ กล่าวต่อว่า ทอท.จะลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิ ในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก (East Expansion) วงเงินก่อสร้างประมาณ 10,000 ล้านบาทนั้น ทาง ทอท. จะยังคงเดินหน้าในโครงการ ขณะนี้ได้มีการปรับแบบก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการเปิดประกวดราคาได้ไม่เกินเดือน ส.ค.67 นี้

 

“ส่วนสาเหตุที่ต้องเร่งรัดเนื่องจากการก่อสร้าง East Expansion เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนั้น เมื่อสร้างเสร็จจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เพิ่มอีก 15 ล้านคน เมื่อรวมกับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 ในปัจจุบัน (Main Terminal) จะอยู่ที่ 75 ล้านคน แต่ขณะนี้ ผู้โดยสารกลับมาแตะเกือบ 60 ล้านคน ในการสร้าง South Terminal ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี ทำให้ ทอท.ต้องตัดสินใจและเริ่มเดินหน้าในการขยายไม่เช่นนั้นขีดความสามารถก็จะไม่พอต่อการให้บริการ”
 

ด้านความคืบหน้าในการพัฒนาสนามบินดอนเมือง วงเงินก่อสร้าง 36,000 ล้านบาท นั้น ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่า จะเข้าสู่กระบวนการออกแบบได้ช่วงต้นปี 68 ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้าง ส่วนนี้ ทาง ทอท. ได้เตรียมไว้แล้ว ขณะเดียวกันโครงการก็ผ่านความเห็น ชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ดังนั้นจึงถือว่าโครงการมีความพร้อมที่ จะดำเนินการได้เลย

 

สำหรับแผนการขยายขีดความสามารถสนามบินดอนเมืองนั้น มีแผนที่จะสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสาร 3 หลังใหม่ ซึ่งอยู่ตรงบริเวณอาคารที่เคยให้บริการ ภายในประเทศหลังเก่า เพื่อให้มาเป็นอาคารที่ให้บริการเส้นทางระหว่าง ประเทศอย่างเดียว ขณะเดียวกันจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 และ 2 ในปัจจุบัน ยุบรวมเป็นอาคารเดียวกัน เพื่อเปิดให้บริการผู้โดยสาร ในเส้นทางบินในประเทศอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่รองรับปริมาณผู้ โดยสารเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากเดิมมีพื้นที่รองรับที่ประมาณ 150,000 ตาราง เมตร เมื่อปรับปรุงสร้างใหม่จะมีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร รองรับ ปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองถึง 50 ล้านคนต่อปี