svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ตำรวจนครบาล

13 ธันวาคม 2565

กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

 

วันนี้ 13 ธันวาคม 2565   นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

 

ด้านหน้า

  • กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพาย และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงกุณฑล และทรงสร้อยพระศอ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย พระอังสาเบื้องซ้ายทรงประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

 

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี

 

ด้านหลัง

  • กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล” เบื้องล่างมีข้อความว่า “๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทย” ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บาท” ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง

• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค

• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์

www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ)  โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999.