svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเปค

25 ตุลาคม 2565

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 เริ่ม 1 พ.ย. ที่กรมธนารักษ์ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

ธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเปค

  • ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษา พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี บรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า

ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร     มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเปค

  • ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ด้านขวา   รูปตราสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บาท” ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน       มีข้อความว่า “การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๖๕” เบื้องล่างมีข้อความว่า  “ประเทศไทย”

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ที่กรมธนารักษ์ได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 

ส่วนกลาง

  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
  • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

 

ส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

 

ช่องทางออนไลน์

  • เว็บไชต์กรมธนารักษ์ (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง