svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญเอเปค 2565 "treasury.go.th" วันไหน ดูเลย

30 ตุลาคม 2565

กรมธนารักษ์ ประกาศเปิดแลกเหรียญประชุมเอเปค 2565 (เอเปค 2022) ครั้งที่ 29 ผ่านเว็บไซต์ https://www.treasury.go.th จำกัดจำนวน เริ่มวันไหน คลิกอ่านรายละเอียดครบที่นี่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. ... โดยการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 

 

ทั้งนี้ จัดทำเหรียญกษาปณ์ครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 นี้

 

โดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 1,000,000 เหรียญ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

 

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอ เปค ครั้งที่ ๒๙ ด้านขวา รูปตราสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๒๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า "การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๖๕" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ที่กรมธนารักษ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 

ช่องทางออนไลน์

  • ผ่านทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th บริการออนไลน์ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ (คลิกที่นี่) สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง


 

ส่วนกลาง

1.กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

2.หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

3.หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

 

ส่วนภูมิภาค

1.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

 

กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญเอเปค 2565 "treasury.go.th" วันไหน ดูเลย