svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนารักษ์ผลิตเหรียญที่ระลึกเอเปคครบ 1 ล้านเหรียญแล้ว

09 พฤศจิกายน 2565

กรมธนารักษ์ปลื้ม ประชาชนสนใจแลกเหรียญที่ระลึกเอเปคจำนวนมาก แจงผลิตครบตามแผนแล้ว 1 ล้านเหรียญ ใครพลาดยังสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญ อื่นๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ครบตามแผนการผลิต 1 ล้านเหรียญแล้ว ซึ่งหลังเปิดจ่ายแลกเหรียญไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก

 

ธนารักษ์ผลิตเหรียญที่ระลึกเอเปคครบ 1 ล้านเหรียญแล้ว

 

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ซึ่งนอกจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคแล้ว กรมธนารักษ์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญเพื่อสะสมไว้เป็น  ที่ระลึก ได้แก่

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล

ธนารักษ์ผลิตเหรียญที่ระลึกเอเปคครบ 1 ล้านเหรียญแล้ว

ยประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญได้ ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง

 • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
 • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
 • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

 

ช่องทางออนไลน์

 • เว็บไซต์กรมธนารักษ์(บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ)  สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง