svasdssvasds

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 มิ.ย. 2565 เวลา 6:00 น.

กรมหม่อนไหมจับมือ อบจ.สกลนคร สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและช่อง 9 สัญจร จัดงานยิ่งใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมหม่อนไหมร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่อง 9 สัญจรจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นสำคัญ

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย และส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการสาวไหมแบบพื้นบ้านของไทย ให้เยาวชนและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่ดีงามแบบดั้งเดิม รวมทั้งเชิดชูบุคคลที่ผลิตผลงานคุณภาพด้านหม่อนไหม สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสืบสานพระราชปณิธานและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

ซึ่งประเทศไทยมีการทำอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นเวลานาน มากกว่า 100 ปี อาชีพหม่อนไหมมีจุดเด่นในการเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างอาชีพในถิ่นที่อยู่ ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว การที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดให้มีการประกวดและการแข่งขันผลผลิตหรือสินค้าด้านหม่อนไหมจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเกิดการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ

 

แบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ วีดีทัศน์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดทำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ การทอผ้าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวิจัยและพัฒนา การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปี 2565 


        กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวด และการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ประเภท ได้แก่

  • การแข่งขันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท รวม 54 ทีม
  • การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง 11 ประเภท รวม 291 ผืน
  • ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเงิน 1 ประเภท รวม 57 ผืน
  • ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน 9 ประเภท รวม 317 ผืน
  • ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท รวม 24 ผืน
  • และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม ประเภท กระเป๋าสตรี 1 ประเภท รวม 32 ใบ

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ทุกประเภท จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์ที่ชนะการแข่งขันและการประกวดทั้งหมด กรมหม่อนไหมจะนำไปจัดแสดงในงาน“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป

กรมหม่อนไหม จัดงานใหญ่ มหกรรม “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด