ลงทะเบียนปลูกกัญชาเสรี รับต้นกล้ากัญชา กัญชง กรมวิชาการเกษตร เช็คที่นี่

17 มิ.ย. 2565 | 03:44 น.

ลงทะเบียนปลูกกัญชาเสรี รับต้นกล้ากัญชา กัญชง กรมวิชาการเกษตร แจกจำนวน 1 ล้านต้น เช็คขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนปลูกกัญชาเสรี รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ ของ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนดังนี้

 • คลิกไปที่เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • กรอกอีเมล์
 • กรอกที่อยู่ปัจจุบัน
 • กรอกสถานที่รับต้นกล้ากัญชง กัญชา
 • กรอกจำนวนต้น
 • สถานที่ที่ท่านจะนำต้นกล้ากัญชา กัญชงไปปลูก
 • วัตถุประสงค์ในการนำไปปลูก *
 • คลิก ลงทะเบียน

ลงทะเบียนปลูกกัญชา กัญชง

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 • จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
 • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
 • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
 • รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด

**ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร**​