ชมมรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" ยามค่ำ เข้าฟรี 3-5 พ.ค.นี้ 

02 พ.ค. 2567 | 20:08 น.

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชวนชมมรดกโลก เที่ยว "อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ" ยามค่ำ จัดเต็ม แสง สี เสียง พร้อมชมการแสดงโขน ฟรี ระหว่าง 3-5 พ.ค.นี้ เช็คไฮไลท์และกิจกรรมภายในงานทั้งหมดได้ที่นี่ 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ฉลองศรีเทพมรดกโลก" ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00-21.00 น. ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมเฉลิมฉลองเมืองโบราณศรีเทพที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่บัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 

กำหนดการและกิจกรรมของงาน 

3 พฤษภาคม 2567 

เวลา 18.00น. - 19.00 น.

 • นิทรรศการเนื่องในวาระ "120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ" 
 • กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ 
 • กิจกรรม "Personalized Stamp" การถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร

​​​เวลา 19.30-21.00 น.

 • กิจกรรม "มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage Illumination 2024"

เวลา 19.30-21.00 น.

กิจกรรม "ยลโขนมรดกโลกสัญจร เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ" (รอบซ้อมใหญ่เสมือนจริง) 

 • ชมการแสดง ระบําศรีเทพ
 • การแสดงโขน ตอน ลักนางสีดา ยกรบ โดยสํานักการสังคีต กรมศิลปากร

ชมมรดกโลก \"อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ\" ยามค่ำ เข้าฟรี 3-5 พ.ค.นี้ 

4 พฤษภาคม 2567 

เวลา 18.00-19.00 น.

 • กิจกรรมการแสดงดนตรี/นาฏศิลป์พื้นบ้าน

เวลา 18.00-21.00 น.

 • นิทรรศการเนื่องในวาระ "120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ" 
 • กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ
 • กิจกรรม "Personalized Stamp" การถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร

เวลา 19.30-21.00 น.

กิจกรรม "มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage Illumination 2024" 

 • ชมการแสดง Light & Sound "แสงแห่งศรีเทพ" ด้วยเทคนิคการฉาย Projection Mapping บนโบราณสถานเขาคลังนอก และรับชมการเติมเต็ม โบราณสถานเขาคลังนอกครั้งแรก ด้วยเทคนิควิธี Laser lighting และ อุโมงค์แสง รอบการแสดง 19.30น., 20.00น., 20.30น. และ 21.00น.

ชมมรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" ยามค่ำ เข้าฟรี 3-5 พ.ค.นี้

5 พฤษภาคม 2567

เวลา 19.00-19.30 น.

 • ประธานในพิธีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานนิทรรศการเนื่องในวาระ "120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ"
 • กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองศรีเทพโบราณ 
 • กิจกรรม "Personalized Stamp" การถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร
 • กิจกรรม "มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage Illumination 2024"

เวลา 19.30-20.00 น.

 • พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ 

เวลา 20.00-21.30 น.

กิจกรรม "ยลโขนมรดกโลกสัญจร เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ" 

 • ชมการแสดง ระบําศรีเทพ
 • การแสดงโขน ตอน ลักนางสีดา ยกรบ โดยสํานักการสังคีต กรมศิลปากร

ข้อมูล/ ภาพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ