ข่าวการค้า-การเกษตร | ฐานเศรษฐกิจ

อัพเดท เจาะลึกข่าวการค้า ข่าวเกษตร การส่งออก การนำเข้า การเจรจาการค้า ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่นราคาข้าว ราคายางพารา ราคาผลไม้ ราคาพืช-ผัก นโยบายประกันรายได้ จากทั้งภาครัฐและเอกชน แบบลึก ตรงประเด็น เห็นอนาคต | ฐานเศรษฐกิจ