บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565 เบี้ยผู้สูงอายุเข้าวันไหนดูเลย

04 พ.ค. 2565 | 00:07 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565 เบี้ยผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้สูงอายุได้รับสิทธิวันไหนได้เท่าไหร่ดูเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565   กรมบัญชีกลาง มีเงินโอนให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.54 ล้านราย โดยงวดแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ได้โอนให้กับผู้ถือบัตรไปแล้ว ส่วนงวดโอนต่อไปวันที่เท่าไหร่ดังนี้

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน  (เดือนนี้สิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน 200 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังนี้
 •  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 •  ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 •  ค่าโดยสาร 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และ ปริมณฑล)
 •  รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง
 •  รถไฟฟ้า BTS
 •  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
 • รถโดยสาร ขสมก
 • ค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาท (เม.ย.-มิ.ย.) 

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 

วันที่ 18  พฤษภาคม 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565

 

 

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
 • เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท  สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ได้อีกด้วย.

 

 ที่มา: กรมบัญชีกลาง