สิ้นสุดมาตรการรัฐ 3 โครงการ มียอดใช้จ่ายรวม 70,458.8 ล้านบาท

01 พ.ค. 2565 | 09:54 น.

กระทรวงการคลังเผย มาตรการรักษาระดับการบริโภคในประเทศ 3 โครงการสิ้นสุดลงแล้ว 30 เม.ย. พบมียอดใช้สิทธิ์รวม 40.95 ล้านราย มีค่าใช้จ่ายรวม 70,458.8 ล้านบาท มั่นใจเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวต่อเนื่อง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตัวเลขเบื้องต้น ของการใช้จ่ายตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ที่สิ้นสุดโครงการทั้ง 3 โครงการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565  มีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้งสิ้น 40.95 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 70,458.8 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

 สำหรับ 3 โครงการที่สิ้นสุดลงประกอบด้วย

 1. โครงการ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส4 มีผู้ใช้สิทธิ  13.37 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 7,918.8 ล้านบาท
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส2 มีผู้ใช้สิทธิ 1.31 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 704.9 ล้านบาท 
 3. โครงการคนละครึ่งเฟส4 มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด  26.27 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 61,835.1 ล้านบาทแบ่งเป็น
 • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 จำนวน 25.46 ล้านราย มียอดใช้จ่าย 60,002.8 ล้านบาท
 • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 จำนวน 8.06 แสนราย มียอดใช้จ่าย 1,832.3 ล้านบาท

สำหรับยอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส4  รวม 61,835.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 31,490.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 30,344.6 ล้านบาท

 

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

 •  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,747.8 ล้านบาท
 •  ร้านธงฟ้า 10,742.4 ล้านบาท
 •  ร้าน OTOP 2,837.3 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 21,282.6 ล้านบาท
 •  ร้านบริการ 1,107.6 ล้านบาท
 • กิจการขนส่งสาธารณะ 117.4 ล้านบาท  

ประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนในโครงการคนละครึ่งเฟส3  ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส3 จำนวน 26.35 ล้านราย ส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4 แล้ว จำนวน 1.36 ล้านราย  โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.98 หมื่นราย

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง เฟส4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,836.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 957.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 879.4 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมีจำนวน 9.49 หมื่นราย

 

“ผลการดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีส่วนช่วยเสริมการบริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมทั้งจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป”นายพรชัยกล่าว