รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565 วันนี้มีเงินโอนเข้าเช็คด่วน

01 พ.ค. 2565 | 01:22 น.

รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565 วันนี้มีเงินโอนเข้าดูแผนการจ่ายเงินเช็ครายละเอียดที่นี่ทั้งหมด

รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565 วันนี้ 1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ  กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.34 ล้านราย ดูแผนการเงินตลอดทั้งเดือนดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

วันที่ 18 พฤษภาคม (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

 

รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 22 พฤษภาคม (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ).

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง