www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ ดูวิธีสมัครมัดรวมครบจบที่นี่

03 พ.ค. 2565 | 08:00 น.

www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ หลัง สำนักงานสลาก เปิดให้สมัครเป็นสมาชิก ดูวิธีและขั้นตอนสมัคร มัดรวมครบจบที่นี่

จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง  พร้อมทั้งเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา และให้มีสลากราคา 80 บาทจำหน่ายแก่ประชาชน

 

ล่าสุด สำนักงานสลากฯ ได้ออกประกาศฯ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง ให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง พร้อมกับได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดกรอง หาผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท พร้อมกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ คัดกรอง หาผู้จำหน่ายสลากราคา 80 บาท  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 เมษายน 2565 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

เปิด 2 ขั้นตอนวิธีลงทะเบียน

 

วิธีที่ 1

 • ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ดาวน์โหลด QR Code ที่เว็บไซต์ www.สลาก80.net และพิมพ์ QR Code มาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตน
 • ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากช่วยแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท อย่างน้อยงวดละ 100 คน 
 • โดยประชาชนผู้ซื้อสลาก จะต้องเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line : @glolottery (Line OA ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) และขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลาก Scan QR Code ส่งผ่านระบบ Line : @glolottery เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง

วิธีที่ 2

 • ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการสมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และให้ทำการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 200 ใบต่องวด

 

สมัครสลากดิจิทัล

 

กรณีที่ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินการทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน คือ

 • ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลาก Scan QR Code เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท
 •  และการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายในราคา 80 บาท
 • ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
 • จะต้องมีการยืนยันจากประชาชนผู้ซื้อสลากว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงผ่าน QR Code อย่างน้อย 50 คนต่องวด
 • และการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 100 ใบต่องวด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

 

วิธีสมัคร

 • เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 • การเรียกผู้สมัครเข้าทำสัญญาจะพิจารณาจากลำดับการสมัครก่อน-หลัง โดยผู้สมัครก่อน จะได้รับการเรียกเข้าทำสัญญาก่อนตามลำดับ

 

วิธีการคัดเลือก

 • ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนด หากพบเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จถือว่าผิดหลักเกณฑ์ ทันที
 • ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ "สลากดิจิทัล" ตามลำดับ

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
 • ตัวแทนจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
 • สำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5-6 ของสลากงวดวันที่ 1 / ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20-21 ของสลากงวดวันที่ 16.

 

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล