บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 65 เงินเข้าวันที่เท่าไร

02 พ.ค. 2565 | 08:34 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -บัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันที่เท่าไร นำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้าง อัพเดทข้อมูลทั้งหมดที่นี่ พร้อมมัดรวมเงื่อนไข-คุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีรายละเอียดอะไรบ้าง ตรวจสอบข้อมูลด่วน!

อัพเดทการจ่ายเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกรมบัญชีกลางได้เผยไทม์ไลน์การจ่ายเงินค่าต่างๆในรอบเดือนนี้ ว่ามีวันไหนบ้าง และโอนจ่ายค่าอะไรให้ผู้ถือบัตรบ้าง สามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) มีดังนี้

 • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65) 
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)  

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)มีดังนี้

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) มีดังนี้

เงินคืนค่าไฟฟ้า

 • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงินคืนค่าน้ำประปา 

 • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายเงินทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)มีดังนี้

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)


  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 65 เงินเข้าวันที่เท่าไร
 

ทั้งหมดนี้เป็นไทม์ไลน์การจ่ายเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในแต่ละเดือน ส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการลงทะเบียน ก็สามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าจาก "ฐานเศรษฐกิจ" โดยข้อมูลล่าสุดจากที่ประชุมครม.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ระบุว่า การเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ และเริ่มใช้สิทธิในบัตรในช่วงไตรมาส 4 หรือตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้ 

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  มีดังนี้ 

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • ไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
 • ไม่เป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ 
 • รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น 
 •  ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คกกฯกำหนด

 

เงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม

 • เปิดรับลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะมีการดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 • ผู้ได้รับสิทธิในปี 2565 สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตร สวัสดิการฯ เนื่องจากบัตรสวัสดิการฯ ที่เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560 มีอายุการใช้งาน 5 ปี และจะหมดอายุในเดือน ก.ย. 2565