บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม 2565 กางแผนจ่ายเงินใหม่ เช็คด่วน

29 เม.ย. 2565 | 14:00 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2565 กรมบัญชีกลาง กางแผนจ่ายโอนเงินใหม ได้เท่าไหร่ ได้สิทธิอะไรบ้างดูไทม์ไลน์ด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2565   กรมบัญชีกลาง มีเงินโอนให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านราย ได้รับสิทธิอะไรบ้าง สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ตรวจสอบปฏิทินโอนเงิน ดังนี้

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน  (เดือนนี้สิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน 200 บาท)
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน

 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 

วันที่ 18  พฤษภาคม 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 

 

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 
 •   สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย.

 ที่มา: กรมบัญชีกลาง