สรุปวิธีลงทะเบียน “โครงการสลากดิจิทัล” หลังสำนักงานสลากออกประกาศทางการ

03 พ.ค. 2565 | 11:39 น.

สรุปวิธีลงทะเบียน “โครงการสลากดิจิทัล” หลังสำนักงานสลากออกประกาศให้ผู้ค้ารายเก่า-ใหม่ เป็นผู้ค้าจำหน่ายสลาก 80 บาท เช็ครายละเอียดได้เลย

จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2558 ตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล “โครงการสลากดิจิทัล”

 

ล่าสุด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และ “เป๋าตัง” ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิทัล (Digital Lottery)

 

วิธีลงทะเบียน

 • ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ดาวน์โหลด QR Code ที่เว็บไซต์ www.สลาก80.net และพิมพ์ QR Code มาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตน
 • ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการสมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และให้ทำการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 200 ใบต่องวด

 

 

 

รายละเอียดโครงการสลากดิจิทัล ดังนี้

 • จำนวนผู้ที่รับสมัครทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในระบบปัจจุบัน

 

วิธีการสมัคร

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 • การเรียผู้สมัครเข้าทำสัญญาจะพิจารณาจากลำดับการสมัครก่อน-หลัง โดยผู้สมัครก่อนจะได้รับการเรียกเข้าทำสัญญาก่อนตามลำดับ

วิธีการคัดเลือก

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด สำนักงานจะยกเลิกกการเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯทันที
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ “สลากดิจิทัล” ตามลำดับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายสลากของโครงการ “สลากดิจิทัล” ผู้สมัครที่ต้องปฏิบัติ

 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” จะต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่าน
 • ให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง  พร้อมทั้งเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา และให้มีสลากราคา 80 บาทจำหน่ายแก่ประชาชน ตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ "สลากดิจิทัล" ตามลำดับ

 

ประกาศสำนักงาน "โครงการสลากดิจิทัล"

โครงการสลากดิจิทัล

 

 

 

 

โครงการสลากดิจิทัล 80 บาท

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายสลากของโครงการ "สลากดิจิทัล" ที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติ

 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" จะต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
 • ตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลากดิจิทัล" ต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น และสำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ดังนี้
 • ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5 – 6 ของสลากงวดวันที่ 1
 • ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20 - 21 ของสลากงวดวันที่ 16

 การทำสัญญา

 • ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลตามโครงการ "สลากดิจิทัล" มารายงานตัว ทำรายการยืนยันตัวตน เปิดแอปพลิคชัน "ถุงเงิน" พร้อมจัดทำสัญญา ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้น
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา  17.00 น.  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้
 • วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 1-1000
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 1001-2000
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 2,001 – 3,000
 •  วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565  ลำดับที่ 3,001-4,000
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 4,001-5,000
 • วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 5,001-6,000
 • วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  ลำดับที่  6,001-7,000
 •  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 7,001-8,000
 • วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม 2565  ลำดับที่ 8,001-9,000
 •  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565  ลำดับที่ 9,001-10,000

 

ข้อสงวนสิทธิของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • หากตรวจพบระหว่างทำสัญญา หรือภายหลังทำสัญญาตามประกาศฉบับนี้ ว่าผู้สมัครเป็นผู้ถูกยกเลิกการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก และให้สัญญาที่ จัดทำตามประกาศฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลและสิ้นสุดลงทันที โดยที่ผู้สมัครจะโต้แย้งหรือคัดค้านมิได้
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด.

 

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล