เริ่มวันนี้ 3 พ.ค.65 เปิดรับสมัครตัวแทนขาย"สลากดิจิทัล" ทาง www.glo.or.th

03 พ.ค. 2565 | 04:25 น.

สำนักงานสลากฯเปิดให้ผู้จำหน่ายสลาก นำสลากมาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากฯ "สลากดิจิทัล" สมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่ 3 พ.ค.65 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ผู้จำหน่ายสลากนำสลากมาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากฯ "สลากดิจิทัล" สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

 

2.เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

และหากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดรับสมัครจากผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 ในโอกาสต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล