svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มทร.ตากใช้Smart Technologyปั้นท่องเที่ยวชุมชน"บ้านไม้งาม"

23 ธันวาคม 2564

มทร.ตากร่วมปั้น"ท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์บ้านไม้งาม เจียระไนกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีถิ่น ล่องน้ำปิงชมวิวสายน้ำที่สวยสุดในภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมการเกษตรปลอดภัย ช็อปปิ้งของดีชุมชน ไหว้พระขอพรวัดเก่าแก่ในหมู่บ้านรับปีใหม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนไม้งาม ตำบลไม้งาม อ.เมืองตาก จังหวัดตาก เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งน้ำปิง จึงมีทุนวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างอุดมสมบูรณ์ ที่มีศักยภาพจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมลำน้ำปิงในวิวสวยที่สุดในภาคเหนือ ร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย ทำกิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชน ช้อปปิ้งสินค้าของดี และปิดท้ายไหว้พระขอพรกับวัดเก่าแก่ในหมู่บ้าน 

 

ก่อนชุมชนไม้งามจะพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบครั้งนี้ แม้มีทรัพยากรพร้อมแต่ขาดการเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก (มทร.ล้านนาตาก) จึงเข้าร่วม พร้อมนำ Smart Technology มาใช้เพื่อสื่อเรื่องราวของชุมชน เพื่อส่งเสริกการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ร่วมผ่านกิจกรรมของชุมชน

มทร.ตากใช้Smart Technologyปั้นท่องเที่ยวชุมชน"บ้านไม้งาม"

มทร.ตากใช้Smart Technologyปั้นท่องเที่ยวชุมชน"บ้านไม้งาม"

เนื่องจากชุมชนไม้งามเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำปิง มีสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ขาดการเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก (มทร.ล้านนาตาก) จึงเข้าร่วม พร้อมนำ Smart Technology มาใช้เพื่อสื่อเรื่องราวของชุมชน เพื่อส่งเสริกการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ร่วมผ่านกิจกรรมของชุมชน 

 

ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว โดยจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มล่องเรือ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลไม้งาม โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประชาชนบางส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนชุมชนในอนาคต โดยในปัจจุบันมีโฮมสเตย์ในบริการเพียง 2 หลัง

มทร.ตากใช้Smart Technologyปั้นท่องเที่ยวชุมชน"บ้านไม้งาม"

 

โดยการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนในแต่ละกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว ออกมาในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปักหมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนากลางน้ำ เป็นการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ออกมาในรูปแบบ one day trip  และ แบบ 2 days 1 night  ที่จะทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม  การพัฒนาปลายน้ำ เป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน  

 

ตำบลไม้งาม อยู่ในเขตปกครองอำเภอเมืองตาก มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรร่วม 10,000 คน และกว่า 6 หมู่บ้าน อยู่ติดริมปิง ทำให้วิถีมีความผูกพันกับสายน้ำปิง จากต้นทุนทางพื้นที่ที่มีสูงมาก ทั้งวิถีริมปิง อาหารถิ่น ศาสนสถาน และบ้านเรือน ทำให้ชาวบ้านเล็งเห็นการทำประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาว่างจากการทำงานประจำและกระจายรายได้ในชุมชน จึงได้ริเริ่มทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีกิจกรรม #ท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ไม้งาม ดังนี้

มทร.ตากใช้Smart Technologyปั้นท่องเที่ยวชุมชน"บ้านไม้งาม"

กิจกรรมล่องแพยางชมวิถีริมปิง ตลอดระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่เขียวขจีของต้นไม้ ได้ชมนกแปลกตาตลอดสองข้างทาง มองเห็นทิวเขาไกล ๆ เป็นฉากหลัง ทั้งยังได้ชมวิถีชีวิตชุมชนระหว่างเส้นทาง เช่น การปลูกผักริมน้ำ การทำประมงแบบง่าย ๆ การใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรอื่น ๆ โดยมีค่าบริการเหมา 1,000 บาทต่อลำ สำหรับ 8 คน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

 

กิจกรรมชม-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีเกษตรพอเพียง และโคกหนองนา โมเดล ที่ไร่ไอละมุน ไร่ลุงอุเทน และบ่อปลาพิทักษ์ ที่ให้นักท่องเที่ยวเรียรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ลองปลูกผัก ทำนา ทำอาหารจากผักสด ๆ และกินอาหารถิ่นปิดท้าย 

 

หรือกิจกรรมไหว้พระขอพรที่วัดโบราณ ด้วยเป็นชุมชนเก่าแก่ วัดหลายเแห่งจึงมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป เช่น วัดเกาะตาเถียร ที่มีโบราณสถานร่วม 200 ปี วัดไม้งามหลวง มีพระประธานเก่าแก่ และภาพวาดฝาผนังโบราณ วัดพระธาตุศรีสุนทร ที่อยู่บนเขามองเห็นวิวหมู่บ้านได้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปไหว้พระได้เลย

มทร.ตากใช้Smart Technologyปั้นท่องเที่ยวชุมชน"บ้านไม้งาม"

นายมาโนช วงศ์ทิม อายุ 67 ปี ประธานชมรมผู้สูงอายุ อ.เมืองตาก จ.ตาก กล่าวว่า  กิจกรรมวันนี้เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว 1 ชุมชน 1 ตำบล ในพื้นที่ตำบลไม้งาม เป็นการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยกิจกรรมวันนี้มีหลาย ๆ อย่าง เช่น ไปให้อาหารปลา ลงเรือยางล่องแม่น้ำปิง กิจกรรมเกษตรพอเพียง ชมแหล่งเพาะพันธุ์ปลา สวนพิทักษ์ พร้อมชมวัดเกาะตาเถียร มีอาคารโบราณฐานไม้สักสวยงามมาก เป็นอาคาร 100 กว่าปี อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตำบลไม้งาม

 

ด้านนางสาวศรีนวล ศรีสวัสดิ์(คุณหล้า) นักวิชาการศึกษาชำนานการ เทศบาลตำบลไม้งาม กล่าวว่า ตำบลไม้งาม มีพื้นที่พื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยจำนวน 9 หมู่บ้าน  นักท่องเที่ยวที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลไม้งาม 055-513-301 หรือ 091=8390551 หรือทางเพจ @ เที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ไม้งาม
 

จะเห็นว่าชุมชนไม้งามมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสนใจเฉพาะได้เลือกมาท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ช่วงส่งท้ายปีนี้ ชาวชุมชนไม้งาม ชวนเที่ยวชมวิถีของชุมชนตำบลไม้งาม ชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านพื้นที่ วิถี วัฒนธรรม และอาหารถิ่น