svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ระนองประเดิม"เปิดเมือง"เคาะ"เกาะพยาม คอนเน็ก"

17 กันยายน 2564

จังหวัดระนองรับหลักการโครงการ"เกาะพยาม คอนเน็ก" นำร่องเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจ มุ่ง 3 กลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวต่อจากภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวไทย และคนต่างชาติพำนักในประเทศ มอบฝ่ายเกี่ยวข้องวางมาตรการรองรับ ด้านวัคซีนได้รับจัดสรร 100,000 โดสเป็นเข็ม 3

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 54/2564 โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานยอดผู้ติดเชื้อรวมยอดผู้ป่วยสะสม 7,726 ราย รักษาหาย 4,921 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 81 ราย สำหรับยอดการฉีดวัคซีนจังหวัดระนอง ปัจจุบันมียอดฉีดวัคซีนรวม 193,295 โดส ครอบคลุม 68.9 % เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ในทุกพื้นที่ 
    

ในส่วนวัคซีนเข็มที่ 3 ที่จังหวัดระนองได้รับจัดสรร กว่า 100,000  โดส จะพิจารณาจัดลำดับตามความสำคัญ และจะเริ่มเดินหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป หลังจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนได้มากที่สุด เมื่อเทียบจากจำนวนประชากร และใกล้ถึงเป้าหมายแรกคือ จำนวน 70 % ของจำนวนประชากร 

ระนองประเดิม"เปิดเมือง"เคาะ"เกาะพยาม คอนเน็ก"

ระนองประเดิม"เปิดเมือง"เคาะ"เกาะพยาม คอนเน็ก"

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สภาอุตสาหกรรมนำพนักงานนอกพื้นที่จาก 2 บริษัท จำนวน 38 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ รพ.ระนอง ในระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.2564 โดยให้ประสานที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง ด่านตรวจโควิด อ.กระบุรี และทั้ง 38 ราย ต้องมีใบรับรองการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ตามมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดระนอง 
    

ประเด็นการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด รพ.สนาม มีมติปิดปรับปรุง รพ.สนาม 1 (โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น) คาดว่าจะดำเนินการได้เดือน ต.ค.64 ทั้งนี้ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาขณะนี้ หายป่วยกลับบ้านจนหมด 
    

ในประเด็นการเข้าศูนย์แยกกักในชุมชน หรือ CI ให้ สำนักงานสาธารณสุขระนอง จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่าง เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ CI ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระนองประเดิม"เปิดเมือง"เคาะ"เกาะพยาม คอนเน็ก"

นอกจากนี้ภาคเอกชน เสนอแผนการเปิดจังหวัด เกาะพยาม Connect โดยรับนักท่องเที่ยว 3 กลุ่ม คือกลุ่มต่อเนื่องมาจากภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักในไทย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุม ได้ให้หลักการว่า การเปิด เกาะพยาม Connect ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เริ่มจากเกาะพยาม 
    

ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปลอดภัยได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับการตรวจ ATK ทุกระยะ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน ในส่วนลูกค้านักท่องเที่ยว ต้องมีความปลอดภัย มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่เป้าหมาย ก่อนกลับตรวจอีกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับหลักการในเบื้องต้น และจะได้หารือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการวางมาตรการควบคุมต่อไป