ยักษ์ EV สหรัฐผนึกสวนอุตสาหกรรมโรจนะผุดโครงการผลิตแบตเตอรี่ใหญ่สุดอาเซียนที่ EEC

23 เม.ย. 2564 เวลา 7:40 น.3.2k

ยักษ์ EV สหรัฐผนึกสวนอุตสาหกรรมโรจนะผุดโครงการผลิตแบตเตอรี่ใหญ่สุดอาเซียนที่ EEC คาดปี 64 เกิดการลงทุนในระยะแรก 1,000 เมกะวัตต์

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท EVLOMO จากไมแอมี สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมทุนกัน ดำเนินโครงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Cell production) ขนาดการผลิต 8 GWh. (กิโลวัตต์) หรือ 8,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เทียบกับการรองรับยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ได้ 150,000 คัน จะเกิดเงินลงทุนสูงถึง 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.3 พันล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 55% และบริษัท EVLOMO ถือหุ้น 45% โดยโครงการ ฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC)

สำหรับในปี 64 จะเกิดการลงทุนในระยะแรก 1 GWh. หรือ 1,000 เมกะวัตต์ทันที โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ และผลิตแบตเตอรี่ ชุดแรกภายใน 18 - 24 เดือน เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ รายได้สูงไม่น้อยกว่า 3,000 ตำแหน่ง ไม่นับรวมตำแหน่งงานที่เชื่อมโยงอื่น ๆ อีกจำนวนมาก สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ร่วมทุนโครงการผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

อย่างไรก็ดี โครงการ ฯ จะทำให้พื้นที่บริเวณหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการรองรับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่นำสมัยที่สุดของโลก  และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนาพลังงานสะอาดของ อีอีซี  และของประเทศไทย  โดยเมื่อนำขนาดการผลิตของโครงการ ฯ นี้ ไปรวมกับโครงการของ บริษัทพลังงานบริสุทธิ (Energy Absolute) ขนาด 1 GWh.

และของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ขนาด 1 GWh. แล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่รวม 10 GWh. หรือสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ ก้าวสู่ประเทศที่มีโครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่มากที่สุดในอาเซียน รองรับการเป็นศูนย์กลาง ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้ง รถไฟฟ้า เรือไฟฟ้า รวมทั้งรถไฟไฟฟ้า และอากาศยานไฟฟ้าในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง