อีอีซีเร่งเดินหน้า 5G เตรียมรับการย้ายฐานมาไทย

01 มี.ค. 2564 เวลา 10:35 น.247

อีอีซีเร่งเดินหน้า 5G รับการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมการย้ายฐาน 5G มาไทย

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยว่า การประชุม กพอ.ครั้งที่ 1/2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนา 5G ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ 4 ด้าน  โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวถืออเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมุ่งเน้น ซึ่งจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะก่อนกลางปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์เรื่องการย้ายฐาน 5G มายังประเทศไทย

ทั้งนี้  มีนักลงทุนที่มีความมุ่งมั่น (Commitment) ที่จะย้ายฐาน 5G มาประเทศไทย และยังจะมีการลงทุนแบตเตอรี่ Data Storage ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการเจรจาอีกสักพักหนึ่ง  ถึงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  โดยที่ประชุมนายกฯ ได้ให้ช่วยดูความสมดุลการลงทุนกระจายในหลายประเทศ  ไม่ให้ผูกขาดกับประเทศใดประเทศหนึ่ง  ซึ่งไทยก็ทำอยู่

“เรื่องของ 5G ขอให้จับตาดูก่อน  เพราะจะทำให้ปรับโครงสร้างการผลิตเราทั้งหมด หากไทยมี Data เราก็จะไปเร็ว และการที่เราลงทุนท่อ เสา สาย จะเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 5 เท่า  โดยวันนี้เราลงทุนทั่วประเทศแล้ว 4 แสนล้านบาท”

แผนพัฒนาพื้นที่ EEC
              สำหรับความคืบหน้าการพัฒนา 5G ในพื้นที่อีอีซี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านสัญญาณ ได้มีการวางท่อ เสา สาย ซึ่งทางเอไอเอสได้มีการติดตั้งไปแล้ว 100% และทรู 82% ซึ่งถือว่าเร็วกว่าเป้าหมายไปมาก ขณะเดียวกันจะมีการใช้เสาอัจฉริยะ หรือ Smart pole ร่วมกันเพื่อราคาต่ำสะท้อนความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ ด้านข้อมูลกลางอีอีซีจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center)

,2.ด้านการใช้ประโยชน์ เพิ่มผู้ใช้ 5G ผลักดันภาคธุรกิจ โรงงานในอีอีซี 10,000 แห่ง โรงแรม 300 แห่งหน่วยราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล กลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ให้มาใช้ 5G พร้อมเริ่มนำร่องใช้ 5G บริเวณสัตหีบ สนามบินอู่ตะเภา นิคมฯ มาบตาพุด และบ้านฉาง นำ 5G สร้างประโยชน์ชุมชน ให้ชุมชนใช้ประโยชน์ 5G สูงสุด ผลักดันให้บ้างฉางก้าวสู่ต้นแบบชุมชนอนาคต (Smart city) รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่จาก 5G เป็นต้น

              ,3.ด้านการพัฒนาบุคลากร เยาวชนไทย คือหัวใจ 5G ผลักดันเอกชน และสนับสนุนให้ทุกบริษัทที่จะมาลงทุนด้านดิจิทัล ให้เข้ามาร่วมลงทุนการพัฒนาคน โดยเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะตามความต้องการของเอกชน (Up-Re-New Skill) ตั้งเป้าหมาย 3 ปี (2564-2566) รวม 115,282 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 8,392 คน มีแผนในปี 2564-2565 จำนวน 62,890 คน และประสานกับบริษัทชั้นนำ เช่น Huawai, HP ผลิตบุคลากรร่วมกันอย่างน้อย 44,000 คน

และ 4.ด้านประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก 5G
              “การลงทุนอีอีซีภาพรวมในปี 64 เชื่อมั่นว่าจะอยู่ระดับไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท (ไม่รวมโครงสร้างพื้นฐาน 1 แสนล้านบาท) ซึ่งบอร์ดได้เร่งให้สร้างความเชื่อมั่นและการดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากการลงทุนในอีอีซี ปี 63 ที่มีมูลค่าลงทุน 2.08 แสนล้านบาท คิดเป็น 43% ของการขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ โดยญี่ปุ่น จีน และเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นนักลงทุนต่างชาติ 3 อันดับแรกที่เข้าลงทุนในอีอีซี”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง