“ปตท.สผ.” ติดอันดับ “DJSI” ต่อเนื่อง 7 ปีติด

16 พ.ย. 2563 เวลา 2:40 น. 128

"ปตท.สผ." ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี "DJSI" ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยยังได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) เพิ่มขึ้นในหลายหัวข้อ
              ทั้งนี้  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดัชนีความยั่งยืน DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 4,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก

“ปตท.สผ.” ติดอันดับ “DJSI” ต่อเนื่อง 7 ปีติด

โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"8 บจ.ไทย"ติดผู้นำกลุ่มอุตฯยั่งยืนระดับโลกในดัชนี DJSI 2020 

“ปตท.” ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” 9 ปีติด

“ปตท.สผ. และพนักงานทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยยึดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า หากบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกกลุ่มแล้ว เราจะสามารถส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศและสังคมโดยรวมได้ในที่สุด หรือที่เราเรียกว่า From We to World”
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง