19 มิถุนายน 2021

กลุ่มทบทวนสิทธิ"เราชนะ"เช็กสิทธิ์ด่วน www.เราชนะ.com รับงวดเดียว 7,000 บาท

19 Mar 2021 03:00 น.
อ่าน 12,383 ครั้ง

กลุ่มทบทวนสิทธิ"เราชนะ"เช็กสิทธิ์ด่วน www.เราชนะ.com รับงวดเดียว 7,000 บาท

"เราชนะ" กระทรวงการคลัง เปิดให้กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยางวดเดียว 7,000 บาท ที่ www.เราชนะ.com


ความคืบหน้าโครงการ“เราชนะ” ล่าสุด วันนี้ 19 มีนาคม 2564 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย (KTB) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1122

การประกาศผลการทบทวนสิทธิเราชนะครั้งนี้ ครอบคลุมประชาชน 5 กลุ่มที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ดังนี้

  1. การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
  2. การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง
  3. ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  4. เป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด
  5. เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64


ประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ ที่จะได้รับสิทธิ์เราชนะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
  2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิงวดเดียว จำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มี.ค. 64 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

ขณะที่ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 18 มี.ค.64 ดังนี้

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมาจำนวน 51,060 ล้านบาท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการฯ แล้วจำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นมา จำนวน 70,068 ล้านบาท และ

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 เป็นต้นมา จำนวน 2,977 ล้านบาท

ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 124,105 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

วิธีติดตั้งแอป"เป๋าตัง" รายละเอียดมีดังนี้

1.เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป

2. พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา 

3. เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง" 

4. ระบุ เบอร์มือถือ

5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก 

6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง 

7. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง 

8. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

9. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet โดยคลิกที่เมนู G-Wallet ตามภาพ

 

ติดตั้งแอปเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง

1.เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน 

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน 

3.ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล 

4.ยืนยันด้วยบัตรประชาชน (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6)

5. สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

 6. ยืนยันรหัส OTP (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8)

 7. สแกนใบหน้า 

8. ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

ยืนยันตัวตน

อย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนผ่านการคัดกรองแล้ว กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในวันที่ 25 มี.ค.64 เพื่อรับเงินงวดเดียว 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ร้านค้าร่วมโครงการถึงวันที่ 31 พ.ค.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ"ทบทวนสิทธิ เช็กสิทธิ์ด่วน www.เราชนะ.com รับงวดเดียว 7,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเราชนะงวดที่ 7 จำนวน 700 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินเยียวยาเราชนะ 700 บาท คลัง โอนแล้ววันนี้

“เราชนะ” ตรวจผลทบทวนสิทธิ์ รอบ 2 พรุ่งนี้ 19 มี.ค.

“เราชนะ” เปิดรายละเอียด 3 กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงินเยียวยา7,000 บาท เริ่มใช้สิทธิ์วันไหนเช็กที่นี่

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend