บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินเยียวยาเราชนะ 700 บาท คลัง โอนแล้ววันนี้

18 มี.ค. 2564 เวลา 17:15 น.982

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน" เงินเยียวยาเราชนะ 700 บาท กระทรวงการคลัง โอนงวดที่ 7 ให้ผู้ถือบัตร 13.8 ล้านคนอีกรอบวันนี้

ความคืบหน้าการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ในโครงการเราชนะ ที่กระทรวงการคลัง ได้จัดสรรโอนเงินให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.8 ล้านคน เป็นกลุ่มแรก 

สำหรับการโอนเงินเยียวยาเราชนะ ให้กับผูุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.8 ล้านคน โดยแบ่งการจัดสรรให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ดังนี้
 

 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น
 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท
 • จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7,000 บาทนี้ จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย

ตารางโอนเงินเราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การรับเงิน
จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

งวดที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 12 ก.พ. 

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่3 วันที่ 19ก.พ.

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่4 วันที่ 26ก.พ. 

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 5 วันที่ 5 มี.ค.64

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 6 วันที่ 12 มี.ค.64 

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 7 วันที่ 19 มี.ค.64 

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 8 วันที่ 26 มี.ค.64

 • จำนวน 675 หรือ 700 บาท

ใช้ไม่หมดสามารถสมทบได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเราชนะงวดที่ 7 จำนวน 700 บาท

“กรุงไทย”แจ้งคืนนี้ 23.00 น.ปิดปรับปรุงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลัง โอนเงินเราชนะงวดที่5 วันนี้สูงสุด700บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินงวดที่5 จ่ายสูงสุด700 บาทโอนวันไหนเช็กที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินงวดที่5 จ่ายสูงสุด700 บาทโอนวันไหนเช็กที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินเราชนะ เดือนมี.ค.จ่ายสูงสุด 700 บาทโอนเงินเข้าวันไหนสรุปม้วนเดียวจบ


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง