ต้องทำอย่างไร? เมื่อทราบผลตรวจ ‘ติดเชื้อโควิด-19’

22 เม.ย. 2564 เวลา 8:25 น.3.0k

เมื่อทราบผลตรวจว่าตัวเองได้รับเชื้อโควิด19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เตรียมอะไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

วิธีปฏิบัติตนเมื่อทราบว่าตนเอง ‘ติดเชื้อโควิด-19’ ต้องทำอย่างไร

ต้องทำอย่างไรเมื่อติดเชื้อโควิด19

 1. เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ผลตรวจโควิด
 2. งดออกจากที่พัก หรือเดินทางข้ามจังหวัดแยกตัวออกจากคนใกล้ชิด และครอบครัว
 3. โทรประสานงาน รพ.เพื่อแจ้งเข้ารับการรักษา
 4. สังเกตอาการตลอดเวลาหากมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและเช็ดตัวเพื่อลดไข้
 5. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว

สายด่วนสำคัญ

 • 1668  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • 1646 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (เอราวัณ)
 • 1323 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา :  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง