ส่งออกผลไม้ไทยรุ่ง ทั่วโลกตอบรับมั่นใจปลอดโควิด

20 เม.ย. 2564 เวลา 5:51 น. 621

พาณิชย์ ปลื้ม ทั่วโลกอ้าแขนตอบรับผลไม้ไทย มั่นใจปลอดภัยจากโควิด ยอดส่งออก 2 เดือนแรก พุ่งไปถึง 240,637 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,708.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.70

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  และยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยเน้นหาตลาดในต่างประเทศ ผ่าน เซลส์แมนประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ให้กับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้สดที่กำลังออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก  โดยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปี 2564 ไทยส่งออกผลไม้สดได้ถึง 240,637 ตัน สามารถกวาดเงินเข้าสู่ประเทศกว่า 11,708.37 ล้านบาท ทั้งนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 ส่งออกผลไม้ไทยรุ่ง ทั่วโลกตอบรับมั่นใจปลอดโควิด

นอกจากนี้กรมยังเดินหน้าจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเร่งการส่งออกผลไม้ ตลอดปี 2564 ดังนี้

1. โครงการจับคู่เจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ของสินค้าผลไม้สดและแปรรูป โดยมีจำนวนการเจรจาทั้งสิ้น 392 นัดหมาย มีมูลค่าการเจรจาการค้าประมาณ 2,200 ล้านบาท และมีบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลไม้ส่งออก (Memorandum of Purchasing : MOP) มูลค่า 1,287 ล้านบาท

2. โครงการTaste of Thailand 2021 ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับห้างฮุนได (Hyundai) จำนวน 16 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดตัว มะม่วงพันธุ์มหาชนกเป็นครั้งแรก หลังจากที่เกาหลีใต้อนุญาตให้มีการนำเข้ามะม่วงพันธุ์มหาชนกได้ในเดือนมกราคม     ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อประมาณ 22.4 ล้านบาท ทั้งนี้ มะม่วงมหาชนก มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีสารแคโรทีนอยด์และสารแทนโทไซยานินที่ช่วยต้านโรคมะเร็ง และ  ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

 ส่งออกผลไม้ไทยรุ่ง ทั่วโลกตอบรับมั่นใจปลอดโควิด

3. โครงการส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยในประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต AEON, Donki, Itoyokado Store และ Beisia จำนวน 150 สาขา ในเมืองรองที่มีศักยภาพ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 และคาดว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อประมาณ 90 ล้านบาท

4. โครงการ Thai Fruit Golden Months ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเมืองที่สำคัญอย่าง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว     คุนหมิง และเมืองใหม่ๆ ที่เป็นตลาดศักยภาพ อาทิ ฉางชา ฉงชิ่ง หนานชาง รวมทั้งสิ้น 13 เมือง จำนวน 14 ครั้ง โดย จะเริ่มดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป


 ส่งออกผลไม้ไทยรุ่ง ทั่วโลกตอบรับมั่นใจปลอดโควิด

นอกจากนี้ กรม ยังร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการค้าผลไม้ยุคใหม่ และสมาคมทุเรียนไทย รวมถึงกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้ในภาคตะวันออก ส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การเก็บทุเรียนจากสวนที่มีมาตรฐาน GAP การขนส่งไปยังล้งที่มีมาตรฐาน GMP การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่อุโมงค์พ่นยา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับใบรับรองจากสมาคมฯ โดยมีการเผยแพร่สื่อ 3 ภาษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศ

ในส่วนการลักลอบเปิดตู้ขนส่งผลไม้เพื่อสวมสิทธิ์ผลไม้ไทย ระหว่างการขนส่งทางบกไปยังประเทศจีนนั้น    จากการประสานติดตามประเด็นดังกล่าวพบว่า การขนส่งสินค้านั้นจะมีการปิดผนึก ณ ประเทศต้นทาง ส่วนการลักลอบบรรจุผลไม้ของประเทศอื่นไปในตู้ขนส่งผลไม้ของไทยนั้นเกิดขึ้นได้ยาก เพราะตามร่างพิธีสารฉบับใหม่ว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตู้ผลไม้จะต้องไม่ถูกเปิดระหว่างการขนส่งผ่านประเทศที่สาม และสินค้าจะต้องตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น จะถูกปฏิเสธการนำเข้า และถูกส่งกลับหรือนำไปทำลาย อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องติดตามและประสานงานอย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้ว

 ส่งออกผลไม้ไทยรุ่ง ทั่วโลกตอบรับมั่นใจปลอดโควิด

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งออก ผู้นำเข้า พาณิชย์จังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ทูตพาณิชย์ (เซลส์แมนประเทศ) และเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ในการหาข้อมูล  และทำกิจกรรมตามนโยบายเชิงรุกที่จะทำให้การส่งออกผลไม้และสินค้าต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย

 ส่งออกผลไม้ไทยรุ่ง ทั่วโลกตอบรับมั่นใจปลอดโควิด