26 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวดี! ครม.เปิดทางให้เช่าซื้อ-โอนที่ดินทำกิน "กรมชลประทาน" ได้

24 Feb 2021 05:05 น.
อ่าน 9,549 ครั้ง

ข่าวดี! ครม.เปิดทางให้เช่าซื้อ-โอนที่ดินทำกิน "กรมชลประทาน" ได้

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ "ให้เช่าซื้อ-โอนที่ดิน-ทรัพย์สินอื่น" ของกรมชลประทาน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์-วิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ปชช.ใช้ทำเกษตรกรรมได้


หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 23 ก.พ.2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. โดยแจ้งว่า นับเป็นข่าวดีของชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองหรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยในการประชุม ครม.ล่าสุดได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ 

ฉบับแรก เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การให้เช่าซื้อหรือโอนที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทาน เพื่อให้ใช้ในการทำเกษตรกรรม

สาระสำคัญ

-กำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เสนอคณะกรรมการรูปที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณาว่า เขตการจัดรูปที่ดินใด ที่มีที่ดินของกรมชลประทานตั้งอยู่ สมควรจัดที่ดินแปลงนั้นให้เช่าหรือเช่าซื้อเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม และประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะเช่าซื้อหรือเช่าที่ดินแปลงนั้น มายื่นขอใน 30 วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ นอกจากนี้ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเช่า ได้แก่ เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตัวเอง หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ กรณีผู้มีสิทธิเช่าซื้อรายใด ถ้าไม่ไปทำสัญญา หรือไม่เข้าไปทำประโยชน์ที่ดินในระยะเวลาที่กำหนด และไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ในกรณีนี้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดตัดสินให้ไม่ให้เข้าไปทำประโยชน์เลยทันที  


ฉบับที่ 2 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

สาระสำคัญ คือ 

-ให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมชลประทาน หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ร่วมกันทำรังวัดปักหมายเลขที่ดิน 

-ให้เจ้าพนักงานที่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีรายชื่อตามหลักฐานที่หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินแจ้งมาแล้ว  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend