5 มีนาคม 2021

เปิดตัว 25 กมธ.ร่าง พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

25 Jan 2021 20:15 น.
อ่าน 288 ครั้ง

เปิดตัว 25 กมธ.ร่าง พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

ครม.ชง ร่าง พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  วาระเร่งด่วน พ่วงตั้ง 25 กมธ. ด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ ขีดเส้น แปรญัตติ 7 วัน


 

ร่าง พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เป็นเรื่องทอล์คออฟเดอะทาวน์ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่25 ปีที่ 2ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ,นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน ทำหน้าที่ประธานการประชุม

 

จำนวนโหวตในสภา

 

ในวันดังกล่าว มีการผ่านร่าง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ในที่ประชุมมีจำนวนผู้ลงมติ 332 เสียง เห็นด้วย 254 เสียง ไม่เห็นด้วย 71 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 25 คน กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ 7 วัน

 

สำหรับคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 25 คน  แบ่งสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี 5 คน  ประกอบด้วย 1.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 2.นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ 3. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 4. นางสาวสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 5.นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์


  

พรรคการเมือง จำนวน 20 คน

 

พรรคเพื่อไทย จำนวน 6 คน   1. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 2.นายดะนัย มะหิพันธ์ 3.นายไตรรงค์ ติธรรม 4.นายสุรสาล ผาสุข 5.อรุณี กาสยานนท์ และ 6.นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ

 

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 คน 1.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 2.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 3.นายภูดิท อินสุวรรณ์ 4. ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง และ 5.นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น

 

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 3 คน  ได้แก่ 1. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร  2. สําลี รักสุทธี 3.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา

 

พรรคก้าวไกล จำนวน 2 คน 1. นายศักดินัย นุ่มหนู 2. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

 

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่  2.นายอัศวิน วิภูศิริ

 

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน ได้แก่  อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

 

พรรคเสรีรวมไทย  จำนวน 1 คน พิทักษ์ สันติวงศ์สกุล

 

 

อนึ่ง ร่าง พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....   หลักการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535  เหตุผลการพิจารณาวัตถุอันตรายมีความซับซ้อน ทำ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกเพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาวัตถุอันตรายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศแบน 2 สาร "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" แต่ไม่เป็นศูนย์

ไทยเข้ม ผัก-ผลไม้ นำเข้า หลังพบสารพิษตกค้างอื้อ

ผงะ ผักผลไม้สารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน อื้อ

แบนสารเคมีตลาดวูบ 1.5 หมื่นล้าน

ราชกิจจาฯ ประกาศแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” 1 มิ.ย.

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend