ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท

20 มิ.ย. 2567 | 03:10 น.

ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 2567 ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 40,550 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 41,050 บาท

ราคาทองวันนี้ 20 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,450.00 บาท
 • ขายออก 40,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,719.20 บาท
 • ขายออก 41,050.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 19 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.08 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,350 บาท
 • ขายออก 40,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,628.24 บาท
 • ขายออก 40,950.00 บาท
   

ราคาทองวันที่ 18 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.08 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,400 บาท
 • ขายออก 40,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,673.72 บาท
 • ขายออก 41,000.00 บาท

ราคาทองวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,350.00 บาท
 • ขายออก 40,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,628.24 บาท
 • ขายออก 40,950.00 บาท


ราคาทองวันที่ 15 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.00 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,350.00 บาท
 • ขายออก 40,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,628.24 บาท
 • ขายออก 40,950.00 บาท

 

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ