ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ราคาขายรวมค่ากำเหน็จ 10,625 บาท

18 มิ.ย. 2567 | 02:30 น.

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ล่าสุด 18 มิ.ย. 2567 รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท ราคาขายอยู่ที่ 10,625 บาท ราคาทองคำแท่ง ขายออก 40,500 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,000 บาท

สำหรับราคาทองวันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,063 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,563 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,125 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,625 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,750 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,000 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,019 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,519 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,038 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,538 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,075 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,575 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,650 บาท

 

สำหรับราคาทองวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,019 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,519 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,038 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,538 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,075 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,575 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,650 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,031 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,531 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,063 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,563 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,125 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,625 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,750 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,019 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,519 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,038 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,538 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,075 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,575 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,650 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,025 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,525 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,050 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,550 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,600 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,700 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,019 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,519 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,038 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,538 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,075 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,575 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,650 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ