ราคาทองวันนี้ 14 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองปรับลดลง 100 บาท

14 มิ.ย. 2567 | 03:30 น.

ราคาทองวันนี้ 14 มิถุนายน 2567 ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 40,100 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 40,600 บาท

ราคาทองวันนี้ 14 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.13 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,000.00 บาท
 • ขายออก 40,100.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,279.56 บาท
 • ขายออก 40,600.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 13 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,050.00 บาท
 • ขายออก 40,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,325.04 บาท
 • ขายออก 40,650.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 12 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,150.00 บาท
 • ขายออก 40,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,431.16 บาท
 • ขายออก 40,750.00 บาท
   

ราคาทองวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.07 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,050.00 บาท
 • ขายออก 40,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,325.04 บาท
 • ขายออก 40,650.00 บาท


ราคาทองวันที่ 10 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.01 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,100.00 บาท
 • ขายออก 40,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,385.68 บาท
 • ขายออก 40,700.00 บาท

ราคาทองวันที่ 8 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,050.00 บาท
 • ขายออก 40,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,325.04 บาท
 • ขายออก 40,650.00 บาท


ราคาทองวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,750.00 บาท
 • ขายออก 40,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,022.40 บาท
 • ขายออก 41,350.00 บาท


ราคาทองวันที่ 5 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,300.00 บาท
 • ขายออก 40,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,567.60 บาท
 • ขายออก 40,900.00 บาท
   

ราคาทองวันที่ 4 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.05 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,600.00 บาท
 • ขายออก 40,700.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,870.80 บาท
 • ขายออก 41,200.00 บาท
   

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ