“พาณิชย์” จับมือ “ยุติธรรม” พัฒนาระบบด้านทรัพย์สินทางปัญญา

07 ธ.ค. 2563 เวลา 5:52 น. 125

“พาณิชย์” จับมือ “ยุติธรรม”พัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ชูไฮไลท์ “บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์ รวดเร็ว จบไว ไร้กังวล”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) และพัฒนาบุคลากรด้านการระงับข้อพิพาทร่วมกัน  ซึ่งคาดช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล  เนื่องจากปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดกรณีพิพาทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นตามไปด้วย

 “พาณิชย์” จับมือ “ยุติธรรม”  พัฒนาระบบด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงหารือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการพัฒนางานบริการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุคสังคมดิจิทัล ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเรื่องการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องคดี อีกทั้งยังได้ร่วมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทฯ ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการระงับข้อพิพาท ช่วยยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

 

 

 “พาณิชย์” จับมือ “ยุติธรรม”  พัฒนาระบบด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญ คือ การนำระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) มาใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากที่ผ่านมากรมฯ มีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2545 มีข้อพิพาททั้งหมด 621 เรื่อง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 331 เรื่อง คิดเป็น 54% ของข้อพิพาททั้งหมด อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวยังมีข้อจำกัด โดยคู่พิพาทจะต้องเดินทางมาไกล่เกลี่ยที่กรมฯ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน รวมไปถึงกรณีที่เวลาของคู่พิพาทไม่ตรงกัน