svasdssvasds

เคาะราคาข้าว งวด8 ราคาขยับรัฐจ่ายน้อยลง

27 ธ.ค. 2562 เวลา 10:29 น. 2.2k

เคาะราคาข้าว งวด8 ราคาขยับรัฐจ่ายน้อยลง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ในวันนี้เป็นการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1 (งวดที่8 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28ธันวาคม 2562 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

เคาะราคาข้าว งวด8 ราคาขยับรัฐจ่ายน้อยลง

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,628.66 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 371.34 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,734.80 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 265.20 บาท

เคาะราคาข้าว งวด8 ราคาขยับรัฐจ่ายน้อยลง

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,772.03 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 2,227.97บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,516.49  บาท ได้รับชดเชย ตันละ 1,483.51 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 16,549.43 บาท ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ได้รับชดเชย

 

แนบประกาศ

เคาะราคาข้าว งวด8 ราคาขยับรัฐจ่ายน้อยลง

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด