svasdssvasds

ส่อง สินค้าเกษตรปีหนู  ข้าว ยาง ปาล์มทรงตัว  ข้าวโพด-ผลไม้รุ่ง

06 ม.ค. 2563 เวลา 4:10 น. 4.5k

เศรษฐกิจโลกปี 2562 ชะลอตัวจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ประเมินล่าสุด เดือนตุลาคม เศรษฐกิจโลกคาดจะขยายตัวได้ที่ 3% ส่งผลให้ภาคการผลิตและส่งออกของไทย เฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศยังอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลราคาสินค้าเกษตรภาพรวมยังทรงตัวถึงตํ่า ขณะที่ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ที่ 3.4% ทิศทางแนวโน้มสินค้าเกษตรของไทยจะเป็นอย่างไรนั้น

แล้งลามข้าววูบ 3 ล้านตัน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการส่งออก แต่ในภาคผลิตยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก อาทิ สภาพอากาศโดยทั่วไปในปี 2563 คาดยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร แต่ปริมาณฝนรวมอาจตํ่ากว่าค่าปกติ การเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 ในบางพื้นที่อาจต้องสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้นํ้าน้อย

สำหรับสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ผลผลิตจะลดลง 3 ล้านไร่ คิดเป็นข้าวเปลือก 3 ล้านตัน จะให้ภาพรวมผลผลิตทั้งข้าวนาปรังและนาปี โดยภาพรวมเหลือเพียง 25-26 ล้านตันข้าวเปลือก จากที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกที่ 29.13 ล้านตันข้าวเปลือก (กราฟิกประกอบ) และคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 9-9.5 ล้านตันข้าวสาร

ส่วนสินค้าที่คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน รวมทั้งผลไม้

ข้าว ยาง ปาล์มราคาทรงตัว

ขณะที่ราคาพืชสำคัญที่เกษตรกรขายได้ในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ เนื่องจากความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนพืชที่คาดว่าราคาจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา นํ้ามันปาล์ม เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกตํ่า ส่วนอ้อยโรงงานคาดราคาจะปรับตัวดีขึ้น จากคาดผลผลิตจะลดลง

ส่อง สินค้าเกษตรปีหนู  ข้าว ยาง ปาล์มทรงตัว  ข้าวโพด-ผลไม้รุ่ง

 

ผลไม้ไทยยังขายดี

ด้านการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์ในปี 2563 ที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ลำไยและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เงาะ และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พืชที่คาดว่าการส่งออกใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ สับปะรดโรงงาน นํ้ามันปาล์ม

ทั้งนี้ภาครัฐมีแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อเร่งขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย โดยจะมีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเดินหน้าลงพื้นที่พบปะสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง ซึ่งมีเอฟทีเอกับไทยและได้ลดเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้วโดยเฉพาะในสินค้าเกษตร

 

กุ้งผลิตเพิ่ม-ปลาดุกรุ่ง

สำหรับผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง คาดว่าผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีขึ้น โดยราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้ คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 สำหรับราคาปลานิลและราคาปลาดุกที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกยังขยายตัวได้ดีตามความต้องการของประเทศผู้นำเข้าหลัก อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (อียู) ที่ยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสินค้าประมงของไทยอาจยังประสบปัญหาบางประการ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้า การแข็งค่าเงินบาท ปัญหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้าหลัก เป็นต้น

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรข้างต้น อยู่ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจโลกปี 2563 ขยายตัวได้ที่ 3.4% โดยเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน(5) คาดขยายตัวร้อยละ 2.1, 1.4, 0.5, 5.8 และ 4.9 ตามลำดับ ค่าเงินบาทเฉลี่ยที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้า-สหรัฐฯ การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความผันผวนของภาวะการเงินโลก และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยชดเชยผลกระทบจากสงครามการค้า

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,536 วันที่ 2-4 มกราคม 2563

                  ส่อง สินค้าเกษตรปีหนู  ข้าว ยาง ปาล์มทรงตัว  ข้าวโพด-ผลไม้รุ่ง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด