svasdssvasds

เวที ‘อาเซียน-แบค’คึก จ่อชงผู้นําดันศก.ดิจิทัล

14 มิ.ย. 2562 เวลา 6:50 น. 605

 

เวทีคู่ขนานประชุมอาเซียนซัมมิทคึก เอกชนเตรียมถกผู้นำดันผู้ประกอบการอาเซียนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ก่อนนำผลไปประมวลเป็นแผนเพื่อเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ และชงผู้นำอาเซียนรับทราบช่วยกันขับเคลื่อน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงการประชุมASEAN Summit ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ที่ประเทศไทย ว่า ส่วนหนึ่งจะมีการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC หรือ Asean Business Advisory Council) ซึ่งในส่วนของกรมจะมีการนำข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนให้ผู้นำได้รับทราบ เช่น การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้อาเซียนมุ่งลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและขั้นตอนทางศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า

เวที ‘อาเซียน-แบค’คึก  จ่อชงผู้นําดันศก.ดิจิทัล

                                          อรมน  ทรัพย์ทวีธรรม

 

 

ทั้งนี้กรมจะร่วมกับASEAN-BACจัดกิจกรรม Symposium on AHEAD (ASEAN Human Empowerment And Development) ในวันที่ 21 มิถุนายนโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสัมมนาเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจที่ ASEAN-BAC ร่วมผลักดันในการเป็นประธานอาเซียนของไทย“การสัมมนาจะเป็นหัวข้อความท้าทาย โอกาส และผลกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4IR และแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพในยุค 4IR ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็น เช่น อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีในยุค 4IR การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับยุคดิจิทัล และบทบาทของภาคการศึกษาและภาคธุรกิจในการพัฒนาทักษะแรงงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจทั้งภาคเอกชนไทยและบริษัทต่างชาติที่มีการทำธุรกิจในอาเซียน เช่น ญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากภาคการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นดังกล่าว

ผลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ASEAN-BAC จะนำมาประมวลเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นประเด็นที่ ASEAN-BAC ผลักดัน เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป

 

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,478  วันที่ 13-15  มิถุนายน 2562 

เวที ‘อาเซียน-แบค’คึก  จ่อชงผู้นําดันศก.ดิจิทัล

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด