svasdssvasds

ศึกชิงเก้าอี้บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ รู้ผล 16 มิ.ย.นี้

01 มิ.ย. 2562 เวลา 7:25 น. 774

คึกคักแห่สมัครเลือกผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ 91 คน “สไกร” หวังให้ผู้แทนเกษตรกรเป็นตัวแทนช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริง พร้อมเชิญชวนสมาชิก กฟก.กว่า 5.5 ล้านคน ใช้สิทธิเลือกตั้ง 16 มิ.ย.นี้ เริ่มหย่อนบัตร 08.00 – 15.00 น.

ศึกชิงเก้าอี้บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ รู้ผล 16 มิ.ย.นี้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งในที่ 16 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งหมด 91 คน  เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน

ศึกชิงเก้าอี้บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ รู้ผล 16 มิ.ย.นี้

โดยแบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ จำนวน 5 คน รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลาง จำนวน 4 คน รับสมัครที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ จำนวน 4 คน รับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กฟก.มีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน

ศึกชิงเก้าอี้บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ รู้ผล 16 มิ.ย.นี้

นายสไกร กล่าว ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร เสนอแนะการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ รวมถึงการกำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ บัญญัติไว้จึง

ศึกชิงเก้าอี้บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ รู้ผล 16 มิ.ย.นี้

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกร เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมผลักดันออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ทั้งด้านการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพพัฒนาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด