svasdssvasds

EXIM รุกเปิดสาขาพนมเปญ หนุนการค้าไทย-กัมพูชา

07 มี.ค. 2562 เวลา 8:26 น.

ขุนคลัง หนุนการค้า-ลงทุนตลาด CLMV คาดปี 63 การค้าไทย-กัมพูชา แตะ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ด้าน “พิศิษฐ์”มั่นใจเศรษฐกิจกัมพูชาโตต่อเนื่อง 6.5% พร้อมส่งโปรดักต์ “สินเชื่อแก่ผู้ซื้อในประเทศ CLMV” คิดดอกเบี้ยขั้นต่ำ LIBOR +4.0% ต่อปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อนการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาว่า  EXIM BANK มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเปญเพื่อให้ EXIM BANK มีบทบาทเพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค 

EXIM รุกเปิดสาขาพนมเปญ  หนุนการค้าไทย-กัมพูชา
 

ทั้งนี้ หากดูข้อมูลการค้าไทย-กัมพูชาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 15% ต่อปี โดยปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้น 36.6% จากปีก่อน และคาดว่าปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มเกือบเท่าตัวถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การลงทุนไทยในกัมพูชาช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับที่ 4 ในกัมพูชา 

“การเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในกรุงพนมเปญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจอยู่มากในกัมพูชา โดยมี EXIM BANK ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนและการเงินแก่ผู้ประกอบการไทย เป็นกลไกสำคัญในภาคการเงินการธนาคารที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมใน CLMV”

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK กล่าวว่า เธนาคารได้รับใบอนุญาต (License) จากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative) ในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ซึ่งถือเป็นสำนักงานผู้แทนแห่งที่ 3 หลังจากที่เปิดที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และเวียงจันทร์ สปป.ลาว มาแล้วตามยุทธศาสตร์เชื่อมไทย เชื่อมโลกด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งกัมพูชามีจุดเด่นด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6.5% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า ขณะที่ รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเปิดรับการลงทุนต่างชาติ ทั้งด้านกฎระเบียบและระบบเงินที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารสนับสนุนการลงทุนไทยในกัมพูชามากกว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 

EXIM รุกเปิดสาขาพนมเปญ  หนุนการค้าไทย-กัมพูชา

ขณะเดียวกัน EXIM BANK พร้อมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในประเทศ CLMV (EXIM Loan for CLMV Buyer)” เป็นวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการใน CLMV ใช้ซื้อสินค้าและบริการจากไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี สูงสุด 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อราย และไม่เกิน 85% ของมูลค่าซื้อขายสินค้าหรือบริการจากไทย อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ LIBOR +4.0% ต่อปี บริการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการส่งออกของไทยไปยัง CLMV ในปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 ที่การส่งออกไป CLMV ขยายตัวในระดับสูงถึง 17% ส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกของไทยไป CLMV แซงหน้าตลาดส่งออกสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ รวมทั้ง EU และญี่ปุ่น โดย EXIM BANK จะชำระค่าสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ส่งออกไทย ช่วยให้ผู้ส่งออกมีความมั่นใจที่ขยายการค้ากับคู่ค้าใน CLMV

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด