svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร "ฐานเศรษฐกิจ" ขอนำพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ของพระองค์ท่าน มานำเสนอ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร "ฐานเศรษฐกิจ" ขอนำพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ของพระองค์ท่าน มานำเสนอต่อผู้อ่าน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ร่างกายของเรานั้นธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอร่างกายก็เจริญแข็งแรงคล่องแคล่ว ดังนั้นผู้ที่ปรกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลังหรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ”

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนา เรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2523

อย่างที่เราทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำแข็ง, ยิงปืน, กอล์ฟเล็ก, การแข่งขันรถเล็ก, เทนนิส, แบดมินตัน, เครื่องร่อน โดยทรงเล่นกีฬาเหล่านี้มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา

กีฬาที่ทรงโปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัย ความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้น ๆ ซึ่งทรงพอพระทัยกับการเผชิญความท้าทายในเกมกีฬาเป็นอย่างมาก เช่น เทนนิส, เรือใบ เป็นต้น

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด 

1.สกีน้ำแข็ง

ทรงสกีน้ำแข็งครั้งแรกในช่วงปีพุทธศักราช 2477-2479 เมื่อมีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา ขณะประทับ และทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเชษฐาธิราช (รัชกาลที่ 8) และพระเชษฐภคินี (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ทรงมี Monsieur Chatelanat ชาวสวิสเป็นครูฝึก

พระปรีชาสามารถในการทรงสกีน้ำแข็งปรากฎในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีมาถวายสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าว่า “…นันทกับเล็กสกีหลายหน ทำเก่งกันทั้งคู่ เล็กยิ่งทำดีกว่านันท ทำน่าเอ็นดู ใครๆ เห็นเข้าก็งงงวย เพราะเล็กนิดเดียวทำได้ดีมาก…”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ยังโปรดทรงสกีน้ำแข็งตลอดมาขณะประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ กระทั่งเจริญพระชนมายุ นอกจากนี้แล้วยังทรงสเก็ตน้ำแข็งเลื่อนหิมะและเคยเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งด้วย

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

2.แบดมินตัน

แบดมินตันเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดปรานมาก  พระองค์ทรงนิยมเล่นหลายประเภท ทั้งประเภทคู่ และประเภทสามคน ในช่วงเวลานั้น กีฬาแบดมินตันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทรงมีรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่า กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่คนไทยสามารถที่จะไปสู่ระดับโลกได้ เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านรูปร่างและพละกำลังมากจนเกินไป มีรับสั่งถึงประเด็นนี้หลายครั้ง และต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2493 

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

3.เรือใบ

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ เนื่องจากทรงโปรดปรานการช่างอยู่แต่เดิมแล้ว ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และจะทรงทดลองแล่นในสระน้ำภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองเป็นเรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์

โดยพระราชทานชื่อเรือว่า “ราชปะแตน” และต่อมาทรงต่อเรือใบประเภท โอ เค ขึ้นอีก พระราชทานชื่อว่า “นวฤกษ์” ซึ่งเรือนวฤกษ์นี้เอง ทรงนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 โดยทรงลงแข่งขันร่วมกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่ง ทรงซ้อมและเก็บตัวเหมือนนักกีฬาทั่วไป และทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม

โดยทรงขึ้นรับเหรียญทองบนแท่นเหมือนนักกีฬาทั่วไป ในพิธีปิด ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

4.ยิงปืน

เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่พระองค์ทรงโปรดปราน และทรงสนพระราชหฤทัยด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยทรงศึกษาสมรรถนะของปืน จนทรงมีความรู้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด

5.เทนนิส

ทรงมีความสนพระทัยกีฬาเทนนิส ตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2503 พระองค์ทรงเล่นกีฬาเทนนิสร่วมกับ นายพล.อ.เน วิน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์มีพระปรีชาสามารถในการเล่นเทนนิสเป็นอย่างมาก

ในหลวง ร. 9 พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา กับ 5 กีฬาทรงโปรด ที่มา : สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ